WERKGEVERS OPGELET: Geen recht op transitievergoeding na ernstig verwijtbaar handelen!

Werknemer stuurt vertrouwelijke e-mail door

Werknemer werkt sinds 2004 als personeelsmanager bij een Kinderopvang. Zij heeft zitting in het managementteam (MT). In 2015 geeft ze aan ontevreden te zijn op het werk. Er ontstaat onenigheid tussen haar en haar directeur, die tegen haar advies in een andere werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft gegeven in de functie van manager.

Werknemer is geërgerd. Zij deelt daarom de e-mailcorrespondentie tussen haar en de directeur over deze aangestelde manager naar de overige MT-leden. Het MT staat achter de directeur en is van mening dat dit gedrag niet acceptabel is.

Het vertrouwen in de directeur wordt hierdoor aangetast en een onveilige bedrijfscultuur ontstaat. In vertrouwen verzonden e-mails blijken immers niet vertrouwelijk te zijn en gewoon te worden gedeeld.

Vervolgens barst de bom. Werkneemster krijgt kritiek over haar functioneren. Daarop stelt zij de directeur per e-mail de vraag of hij van mening is dat onvoldoende/slechte werkrelaties binnen het MT een goede samenwerking in de toekomst verhinderen.

Nogmaals delen van vertrouwelijke informatie

De directeur meent dat Werknemer inhoudelijk goed functioneert. Wel vindt hij dat de slechte onderlinge relaties te verbeteren zijn. Werknemer moet zich dan wel 100% daarvoor willen inzetten. Werknemer stuurt dat bericht aan alle MT-leden. Ze geeft hierbij aan totaal ondersteboven te zijn van het bericht en deelt mede afscheid te moeten nemen. 

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zij vindt dat  Werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie (artikel 7:671b lid 1, onderdeel a BW jo 7:699 lid 3, onderdeel e/g/h BW). Het doorsturen van de vertrouwelijke e-mails is volstrekt onacceptabel. Het maakt terugkeer onmogelijk. Ook al omdat Werknemer zelf heeft aangegeven niet meer te willen terugkeren en meent dat een goede samenwerking niet meer mogelijk is.

Ernstige verwijtbaarheid?

Werknemer stelt dat er geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid. De verstoorde arbeidsverhouding is vooral de schuld van de werkgever. Mocht de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden, dan verlangt zij een transitievergoeding. Die krijgt zij niet als de rechter meent dat zij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Wel of geen ontslag?

De kantonrechter overweegt dat Werknemer het al jaren niet naar haar zin heeft bij haar werkgever. Zij heeft twee keer vertrouwelijke e-mails aan alle MT-leden verzonden, terwijl dit na de eerste keer al als niet toelaatbaar was beoordeeld. Dit is volgens de kantonrechter verwijtbaar handelen. De reactie van de directeur vindt hij objectief gezien niet schofferend en niet erg. De kantonrechter volgt het verweer van Werknemer niet en ontbindt daarom de arbeidsovereenkomst.

Recht op transitievergoeding?

Het recht op een transitievergoeding wordt alleen in geval van bijzondere omstandigheden verspeeld.(7:673 lid 7 sub c BW). Volgens de kantonrechter is dat hier het geval. Door tegen de afspraken tot tweemaal toe vertrouwelijke e-mails door te sturen, heeft de Werknemer   ernstig verwijtbaar gehandeld. Zij is het vertrouwen van de werkgever onwaardig geworden. Daarbij is van belang dat, ondanks de medewerking en welwillendheid van de directeur, Werknemer er zelf voor heeft gekozen om nogmaals deze vertrouwelijke informatie met het MT te delen. Daarom oordeelt de kantonrechter dat Werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft en geen recht op een transitievergoeding heeft.

Lees hier de gehele uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 10 september 2018:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:4470

De advocaat

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, heeft een werknemer normaal gesproken recht op een transitievergoeding. Die aanspraak vervalt op het moment dat de werknemer het te bont maakt. Waar ligt deze grens? Dat bepaalt de kantonrechter. Een advocaat weet hoe het zit en kan u informeren waar de grens ongeveer ligt. Schakel hem/haar in bij problemen op het werk, dan weet u waar u staat.

Heeft u vragen over de ontslagprocedure, de transitievergoeding, of over andere aspecten van het arbeidsrecht, neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied.

Neem direct contact op

 

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter