Aannemingsovereenkomst: bouwtijd

Bij de bouw van een woning of bedrijfspand komt een hoop kijken. De grond, het ontwerp, de omgevingsvergunning, de keuze van de aannemer, de aanneemsom, en de overige voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst. Die worden vaak standaard geregeld door middel van Algemene Voorwaarden, zoals de Uniforme Administratieve Voorwaarden ( UAV). Een van de onderwerpen is de bouwtijd: wanneer dient het werk af te zijn en het bouwwerk te worden opgeleverd?

Bouwtijd

Om te verzekeren dat het bouwwerk op het gewenste moment gereed is, dienen goede afspraken gemaakt te worden. Zo wordt veelal afgesproken dat de bouw in één ononderbroken bouwstroom dient plaats te vinden vanaf Start Bouw, gekoppeld aan een vaste of bepaalbare bouwtermijn. Start bouw is bijvoorbeeld het moment van (al dan niet in bouwrijpe staat) ter beschikking stellen van de bouwgrond aan de aannemer, of de aanvang van grond/heiwerk. De bouwtermijn kan worden uitgedrukt door middel van een vaste uiterste datum waarop het gereed moet zijn, of worden bepaald door een aantal maanden  of een aantal werkbare dagen, gerekend vanaf Start Bouw.

Werkbare dagen

Werkbare dagen zijn dagen waarop in de bouw wordt gewerkt. Een kalenderjaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. Niet mee tellen erkende rust- en feestdagen, collectieve vakantiedagen en “onwerkbare dagen”. Wat daaronder verstaan wordt kan per overeenkomst verschillen. Meestal gaat het om dagen waarop de aannemer door (weers)omstandigheden zoals storm, regen en vorst, minimaal vijf uur op een dag geen werknemers of machines in kan zetten. Dit hangt wel af van de werkzaamheden en de stand van de bouw. Een storm van meer dan windkracht 6 belemmert bijvoorbeeld wel het hijsen van damwanden of dakkapellen, maar niet het installatiewerk binnen in een al wind- en waterdicht bouwwerk. De bewijslast dat en hoeveel dagen onwerkbaar zijn rust dan op de aannemer.

Gevolgen: korting op aanneemsom /boete

Meestal wordt overeen gekomen dat de aannemer bij overschrijding van de bouwtijd per dag gekort wordt op de aanneemsom of een boete verschuldigd is. Indien overschrijding dreigt als gevolg van “onwerkbare dagen”, heeft de aannemer de mogelijkheid termijnverlenging te vragen. De bouwtermijn en de ingangsdatum van de korting of boete worden dan opgeschoven . De aannemer moet dit dan wel tijdig vóór het verstrijken van de oorspronkelijke bouwtermijn aanvragen.

Vragen?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Boddaert Advocaten.

Axel de Groot

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter