Aanvrager vernietigd faillissement aansprakelijk voor de schade?

Op 11 december jl. heeft de Hoge Raad een – met name voor de incasso- en insolventiepraktijk – interessant arrest gewezen.

De Hoge Raad geeft antwoord op de volgende vraag: kan een schuldeiser die een faillissement aanvraagt dat later wordt teruggedraaid, aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de schuldenaar daardoor lijdt?

Antwoord: nee, tenzij…

Een aanvrager van een faillissement is namelijk alleen aansprakelijk indien hij wist of behoorde te weten dat er geen grond bestond voor het uitspreken van het faillissement dan wel indien hij anderszins met de aanvraag misbruik van bevoegdheid maakt.

Het geval dat een aanvrager een faillissement “uitlokt” dat op een rechtsmiddel wordt vernietigd, kan niet op één lijn worden gesteld met bijvoorbeeld het geval dat

  • een conservatoir beslag wordt gelegd dat niet wordt gevolgd door de toewijzing van de vordering waarvoor het beslag is gelegd, of
  • een uitspraak ten uitvoer wordt gelegd die naderhand op een rechtsmiddel wordt vernietigd.

 

In deze gevallen is de beslaglegger c.q. executant aansprakelijk uit hoofde van onrechtmatige daad jegens degene op wie het beslag of de executie inbreuk heeft gemaakt. Het uitspreken van een faillissement betreft echter geen rechtsuitoefening door een aanvrager, maar een beslissing van een rechter. Dit is een belangrijk verschil, met name in het kader van eventuele aansprakelijkheid.

Heeft u vragen over een faillissementsaanvraag (bijvoorbeeld als incassomiddel)? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter