Beëindigingsovereenkomst: waar moet u op letten?

Ontslag met wederzijds goedvinden wordt meestal vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst (ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd). Uiteenlopende redenen kunnen ten grondslag liggen aan het voorgelegd krijgen van een beëindigingsovereenkomst, bijvoorbeeld een arbeidsconflict of een reorganisatie.

Wanneer een beëindigingsovereenkomst op tafel ligt, zult u – gewenst of ongewenst – moeten nadenken over het einde van uw dienstverband en over de voorwaarden waaronder u eventueel afscheid wilt nemen. Het is dan goed om in ieder geval de volgende aandachtspunten (niet allesomvattend) in ogenschouw te nemen.

 

Goede reden voor beëindigingsovereenkomst?

Allereerst is van belang om na te gaan of er daadwerkelijk goede redenen zijn om afscheid van uw werkgever ‘met wederzijds goedvinden’ te nemen.

Wanneer er een arbeidsconflict speelt waardoor partijen niet met elkaar verder kunnen, wanneer er een door de werkgever zorgvuldig opgebouwd dossier ligt waaruit bijvoorbeeld slecht functioneren blijkt of wanneer er sprake is van een (aanstaande) reorganisatie, kan het verstandig zijn om de beëindiging van het dienstverband in onderling overleg te regelen in plaats van het UWV of de kantonrechter daarover te laten oordelen. Aan de andere kant kan het ook zo zijn, dat uw werkgever geen goede juridische basis heeft om uw dienstverband te willen beëindigen of dat er sprake is van een opzegverbod, zoals bijvoorbeeld bij ziekte. Niet instemmen met beëindiging is natuurlijk uw goed recht.

 

WW-uitkering veiliggesteld?

Na beëindiging wilt u natuurlijk niet zonder inkomen zitten. De huur of de hypotheek moet immers betaald worden. Het is dan ook belangrijk dat u een WW-uitkering ontvangt om de periode zonder werk zoveel mogelijk te overbruggen. Of u voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van een WW-uitkering, kunt u controleren op http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen.

Bij verwijtbare werkloosheid kan het verkrijgen van een WW-uitkering problematisch zijn. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer u op eigen initiatief hebt besloten om afscheid te nemen van uw werkgever of u hebt ingestemd met uw ontslag ondanks dat u ziek bent.

Daarom moet duidelijk uit de beëindigingsovereenkomst blijken dat het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt.

 

Correcte opzegtermijn toegepast bij beëindigingsovereenkomst?

Belangrijk is ook dat de correcte opzegtermijn in acht wordt genomen.

Dit is de termijn die zou gelden wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst correct had opgezegd. Dit kan de wettelijke opzegtermijn zijn (duur dienstverband <5 jaren: 1 maand opzegtermijn; 5 tot 10 jaren: 2 maanden; 10 tot 15 jaren: 3 maanden; >15 jaren: 4 maanden opzegtermijn), maar ook een afwijkende contractuele opzegtermijn. Afwijken kan ook bij cao.

Het UWV zoekt voor de start van de WW-uitkering aansluiting bij die ‘normale’ opzegtermijn (ook wel: de fictieve opzegtermijn).

Genoegen nemen met een kortere opzegtermijn, kan ertoe leiden dat er een gat ontstaat tussen het einde dienstverband en de start van de WW-uitkering en daarmee tot één of meerdere maanden zonder inkomen.

 

Beëindigingsvergoeding overeengekomen?

Doorgaans wordt een vergoeding in de beëindigingsovereenkomst opgenomen. Deze vergoeding komt bovenop een eventuele WW-uitkering. De hoogte hiervan is meestal het belangrijkste onderhandelingspunt. Aangesloten kan worden bij de sinds 1 juli 2015 geldende transitievergoeding, maar dit is niet noodzakelijk. Het is een kwestie van onderhandelen.

 

Concurrentiebeding vervallen?

U wilt op korte termijn weer aan het werk. Mogelijk in dezelfde functie of in dezelfde markt, maar dan bij een ander bedrijf. Dan is van belang dat u niet vastzit aan een concurrentiebeding uit de beëindigde arbeidsovereenkomst. Let dus goed op, dat dit beding in de beëindigingsovereenkomst vervallen wordt verklaard.

 

Juridische kosten vergoed?

Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever aanbiedt om een deel van de kosten van juridische bijstand te vergoeden. Maak hier gebruik van. Het is in uw belang dat de beëindiging onder goede voorwaarden tot stand komt. Uw werkgever heeft hier ook baat bij, omdat het de kans verkleint dat u niet goed weet waarvoor u tekent en u de beëindigingsovereenkomst vervolgens binnen 14 dagen ontbindt (zie hierna).

Daarbij komt dat werknemers het over het algemeen prettig vinden dat de communicatie met de werkgever over en gedurende het einde van het dienstverband door een advocaat wordt overgenomen.

 

Bedenktermijn

Sinds 1 juli 2015 kan een werknemer de beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen na het ondertekenen zonder opgave van redenen ontbinden. Ook na het sluiten van de overeenkomst kan er daarom nog vruchtbaar juridisch advies worden ingewonnen. Uiteraard is het verstandiger om de zaken in één keer goed te regelen.

 

Conclusie

Er komt dus nogal wat kijken bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst om het ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. Tanger Advocaten kan u hierbij snel en kundig adviseren.

Neem contact op met één van onze vestigingen om advies te krijgen en/of een intakegesprek in te plannen.

Contact opnemen

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter