Bestuurdersaansprakelijk bij betaling van schulden na faillissementsaanvraag?

Op de bestuurders van vennootschappen die in financieel zwaar weer verkeren rust de plicht alle  schuldeisers gelijk te behandelen, op het moment dat vaststaat dat het faillissement van de vennootschap zal volgen. Een bestuurder dient op dat moment niet meer door te gaan met betalen van enkele schulden, want hij hoort te weten dat dat ten koste gaat van wat een andere schuldeiser ontvangt. Een bestuurder die toch de ene schuldeiser bevoordeelt boven de ander, kan onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

Toch is die aansprakelijkheid niet snel gegeven. In het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek c.s. heeft de Hoge Raad de kaders voor selectieve betaling terwijl de aanvraag van het faillissement was ingediend, opnieuw aangegeven. Het betrof hier een betaling aan een gewone schuldeiser dus niet aan een gelieerde vennootschap of aan een andere schuldeiser met een bijzondere relatie met de schuldenaar. De betaling was gedaan nadat het faillissement was aangevraagd. De curator meende dat de bestuurder onrechtmatig had gehandeld en hield hem daarvoor persoonlijk aansprakelijk.

De bestuurder in kwestie beargumenteerde dat hoewel de faillissementsaanvraag gedaan was, een faillissement nog afwendbaar was en de aanvraag kon worden ingetrokken, omdat er nog onderhandelingen liepen met de meerderheidsaandeelhouder. De faillissementsaanvraag was als drukmiddel bedoeld. De Hoge Raad stelde dankzij dit verweer vast dat het faillissement van de vennootschap nog niet met zekerheid zou volgen, op het moment dat de betaling in kwestie gedaan was. Dat het faillissement uiteindelijk wel is uitgesproken doet niet ter zake. De bestuurder werd niet persoonlijk aansprakelijk geacht voor het doen van de betaling in kwestie door de vennootschap omdat de bestuurder op het moment van de betaling nog niet met zekerheid is dat het faillissement zou worden uitgesproken. De curator werd in het ongelijk gesteld.

De jurisprudentie over bestuurdersaansprakelijkheid is uitgebreid en complex. Bent u als bestuurder aansprakelijk gesteld door de curator? Laat u dan goed voorlichten over uw positie, want de omstandigheden van het geval maken vaak of er wel of niet sprake is van aansprakelijkheid. Axel de Groot en Mona de Vries-Meijer staan bestuurders en schuldeisers bij. Bel 072-5744409 of mail voor meer informatie

Over Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer

Mona de Vries-Meijer is sinds 2007 advocaat. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en overlijdensschade zaken, met focus op ondernemers met letsel. Daarnaast is zij gespecialiseerd in insolventierecht.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140069
E-mail m.de.vries@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter