Bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet in acht nemen ontslagregels

Inleiding

In een recente uitspraak van 25 augustus 2023 heeft de kantonrechter in Overijssel geoordeeld dat de bestuurder – naast zijn nieuwe onderneming – persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor het niet naleven van de ontslagregels bij de beëindiging van zijn onderneming. De zaak draaide om de opzegging van het arbeidscontract van een zieke werknemer zonder zijn instemming, zonder rekening te houden met het opzegverbod bij ziekte en zonder de vereiste toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Achtergrond

In deze zaak was het arbeidscontract van een zieke werknemer opgezegd zonder de nodige goedkeuring van de werknemer zelf, het UWV of de kantonrechter. Bovendien werd het opzegverbod bij ziekte niet gerespecteerd en werd de opzegtermijn niet in acht genomen. De werkgever liquideerde vervolgens het bedrijf. Tijdens deze periode startte de bestuurder een nieuwe onderneming.

De werknemer spande een rechtszaak aan om een verklaring te verkrijgen dat de opzegging van zijn arbeidscontract onrechtmatig was. Hoewel hij instemde met de opzegging van zijn arbeidscontract, eiste hij financiële compensatie wegens deze opzegging, waaronder een gefixeerde schadevergoeding, een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Hij richtte zijn vorderingen op zowel de nieuwe onderneming op basis van overgang van onderneming als op de bestuurder van zijn voormalige werkgever op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat de verklaring dat het arbeidscontract onrechtmatig was opgezegd kon worden toegewezen, aangezien de opzegging was gedaan zonder instemming van de werknemer en zonder de vereiste goedkeuring van het UWV of de kantonrechter. Wat betreft de financiële gevolgen van de opzegging oordeelde de kantonrechter dat zowel de nieuwe onderneming als de bestuurder van de voormalige werkgever hoofdelijk aansprakelijk zijn.

De kantonrechter overwoog dat er sprake was van een overgang van onderneming, aangezien de nieuwe onderneming dezelfde activiteiten verrichtte als de oude onderneming, terwijl de oude onderneming formeel nog steeds bestond. Bovendien werd bevestigd dat de nieuwe onderneming klanten aantrok met behulp van het klantenbestand van de oude onderneming. Hierdoor werd de economische eenheid behouden, en de verplichtingen uit het arbeidscontract van de werknemer werden overgedragen aan de nieuwe onderneming, waardoor deze aansprakelijk werd voor de schadevergoeding.

Wat betreft de aansprakelijkheid van de bestuurder, merkte de kantonrechter op dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden als hij bewust heeft bijgedragen aan het niet naleven van de wettelijke of contractuele verplichtingen van de vennootschap. In dit geval werd de bestuurder verweten dat hij onvoldoende aandacht had besteed aan de regels met betrekking tot het ontslaan van een zieke werknemer en werknemers in het algemeen, wat resulteerde in een onzorgvuldige handelwijze. Hierdoor werd de bestuurder persoonlijk aansprakelijk geacht voor de schade van de werknemer.

Als gevolg van de uitspraak heeft de werknemer recht op een gefixeerde schadevergoeding, de wettelijke transitievergoeding en een billijke vergoeding van € 21.000.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen