Blijf alert bij de incasso van vorderingen!

Bijna alle ondernemers hebben ermee te maken: onbetaalde facturen. Na diverse incassopogingen wordt de zaak dan vaak uit handen gegeven aan een incassobureau. Vaak volgt er dan een incassoprocedure bij de (kanton)rechter. Voor veel incassobureaus is dit een routineklus. Een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland laat zien dat iedere incassoprocedure – hoe klein de vordering ook is – vraagt om een zorgvuldige aanpak. Blijf daarom alert bij de incasso van vorderingen!

In deze zaak vorderde een incassogemachtigde namens eiser betaling van een factuur, maar verzuimde de bewijsmiddelen als producties toe te voegen aan de dagvaarding. Hoewel dit niet leidt tot nietigheid van de dagvaarding (wat bij het ontbreken van gegevens – waaronder de eis en de gronden daarvan – wél het geval is), bleef de fout niet zonder gevolgen. De rechter oordeelde namelijk dat de eiser had gehandeld in strijd met de waarheidsplicht van artikel 21 Rv. Op grond van deze bepaling moeten partijen alle feiten die voor de beslissing van belang zijn, volledig en naar waarheid naar voren brengen. Door de producties niet aan de dagvaarding toe te voegen, heeft eiser gehandeld in strijd met deze plicht. Het gevolg? Een lagere proceskostenvergoeding dan gebruikelijk voor eiser. Het verschil zal eiser vermoedelijk als schade bij het incassobureau neer kunnen leggen.

De procesrechtspecialist van Tanger Boddaert Advocaten is buitengewoon ervaren in het voeren van incassoprocedures. Heeft u vraag of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Axel de Groot.

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter