Boetebeding in de vaststellingsovereenkomst

Sluit u als werkgever een vaststellingsovereenkomst met uw werknemer ter beëindiging van het arbeidscontract? Let dan goed op dat u het boetebeding hierin bekrachtigt!

Boetebeding

Staat er namelijk een boetebeding in de arbeidsovereenkomst dat bijvoorbeeld gekoppeld is aan het concurrentiebeding en is het de bedoeling om deze door te laten lopen na het einde dienstverband, dan kunt u hier onbewust afstand van doen in de vaststellingsovereenkomst als u over en weer finale kwijting verleend.

Vaststellingsovereenkomst

Dit speelde in een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2020:579) waarbij in de vaststellingsovereenkomst was bepaald dat het concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding vol van kracht bleven. Er was echter vergeten om het boetebeding expliciet te vermelden. De vraag die aan de rechtbank werd voorgelegd, was of het boetebeding alsnog gold. De uitkomst was dat dat niet het geval was, omdat dit expliciet in de vaststellingsovereenkomst had moeten zijn opgenomen. Nu dit niet het geval was en er wel een finale kwijting was opgenomen, had het boetebeding haar kracht verloren door de vaststellingsovereenkomst.

Sluit u dus een vaststellingsovereenkomst met uw werknemer, let dan goed op dat de bijzondere bedingen (waaronder het boetebeding) hierin expliciet worden opgenomen en ze dus van kracht blijven.

Vrijblijvend contact

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 023 – 512 1400 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen