De ketenregeling: wat houdt het ook alweer in en waar moet je op letten?

De ketenregeling beperkt hoe lang en hoe vaak een werkgever tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan aanbieden aan een werknemer. Normaal gesproken kan een werkgever maximaal drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden binnen een periode van drie jaar. Na deze periode moet de werkgever een vast contract aanbieden of de werknemer laten gaan.

In de afgelopen jaren heeft de wettelijke ketenregeling meerdere wijzigingen ondergaan. Vóór 2015 mochten werkgevers maximaal drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten afsluiten gedurende een periode van 36 maanden. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 werd deze termijn teruggebracht naar 24 maanden, maar in 2020 is dit weer verlengd naar 36 maanden.

In deze blog komen de aandachtspunten en valkuilen van de huidige ketenregeling aan bod.

De ketenregeling

Er zijn twee scenario’s waarin automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat:

 1. Als tijdelijke arbeidsovereenkomsten (met pauzes van hoogstens zes maanden) de periode van 36 maanden overschrijden.
 2. Als er meer dan drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten (met pauzes van maximaal zes maanden).

Dit betekent dat na drie tijdelijke contracten, of na opvolgende tijdelijke contracten die de 36 maanden overschrijden, geen nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangeboden. Zelfs als een werknemer instemt met nog een tijdelijk contract, kan hij op elk moment aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen

De ketenregeling kent ook een aantal uitzonderingen. De belangrijkste zijn de volgende:

 1. Bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan de maximale periode voor opeenvolgende tijdelijke contracten worden verlengd tot 48 maanden, met een maximum van zes contracten. Dit geldt vooral in de uitzendbranche.
 2. De ketenregeling is niet van toepassing op werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken.
 3. Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, hebben een ruimere ketenregeling. Met hen kunnen maximaal zes tijdelijke contracten worden afgesloten gedurende 48 maanden, maar alleen contracten na het bereiken van de AOW-leeftijd tellen mee.
 4. Voor statutair bestuurders kan de maximale contractduur worden verlengd tot 48 maanden.
 5. De minister kan bepaalde functies in een bedrijfstak volledig uitzonderen van de ketenregeling. Bijvoorbeeld profvoetballers, vanwege de transfers die cruciaal zijn voor clubs.

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de ketenregeling draait om “opeenvolgende” contracten:

 1. Als er slechts één tijdelijk contract is, is er geen sprake van ‘’opeenvolgende’’ contracten. Een werkgever zou dus een contract voor 3.5 jaar kunnen afsluiten.
 2. Als er meer dan zes maanden verstrijken tussen twee tijdelijke contracten, begint de keten opnieuw.

Aandachtspunten

Er zijn enkele valkuilen en aandachtspunten bij de toepassing van de ketenregeling die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Zorg ervoor dat je de volgende fouten vermijdt:

 • Zorg ervoor dat tijdelijke contracten niet langer dan een jaar duren. Bijvoorbeeld, als een contract begint op 15 januari 2024, laat het dan eindigen op 14 januari 2025 om te voorkomen dat de maximale driejaarstermijn wordt overschreden aan het einde van de keten.
 • Let goed op als je een uitzendkracht ‘’overneemt’’, een bedrijf inclusief personeel overneemt (overgang van onderneming) of een doorstart maakt na faillissement. In die gevallen kunnen de contracten die de werknemer bij zijn vorige werkgever had, meetellen in de keten.

Wil je meer weten over de ketenregeling of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op met mr. Axel Arts via a.s.arts@tanger.nl of 0255 547 812.

Over Mr. A.S. Arts

Axel is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgestudeerd in het arbeids- en ondernemingsrecht. Tijdens zijn studie heeft hij ervaring opgedaan bij een advocatenkantoor op de Zuidas en daarnaast heeft hij jarenlang een eigen onderneming gedreven. Daardoor weet Axel als geen ander wat er gevraagd wordt in de zakelijke dienstverlening.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 899
E-mail a.s.arts@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen