Doorstart na faillissement

Soms maakt een onderneming een doorstart na faillissement. Maar wat betekent dat en wat zijn de gevolgen?

Wanneer kan een doorstart?

Het feit dat een onderneming failliet verklaard is, betekent dat het bedrijf zijn schulden niet meer kon betalen. Maar een onderneming vertegenwoordigt ook een bepaalde waarde. Dat is dan de gezamenlijke  waarde van de bedrijfsmaterialen, het onderhanden werk, toekomstige opdrachten, een klantenbestand en alles wat waarde vertegenwoordigt. Samen noemen we dat de activa van de onderneming.

Als de curator benoemd is, direct na de uitspraak van het faillissement, zal hij of zij eerst beoordelen of een doorstart mogelijk is. Bij een doorstart worden alle activa van de onderneming samen doorverkocht, zodat de overnemende partij de activiteiten van de failliete onderneming kan voortzetten. De schulden (passiva) blijven achter in het faillissement en de schuldeisers delen dan in de opbrengst van de verkoop van het totaal van de activa (de hele onderneming). Het voordeel daarvan is, dat de activa samen meer waard zijn dan wanneer ze “los”, dus stuk voor stuk (bijvoorbeeld op een veiling) verkocht worden. Die meerwaarde wordt gevormd door de verwachting dat er toekomstig werk uit de doorstart voortkomt en daar hebben kopers geld voor over.

De reden van het faillissement moet dan wel gelegen zijn in omstandigheden die de doorstarter het hoofd kan bieden. Bijvoorbeeld een eenmalige tegenslag (bijvoorbeeld omzetverlies vanwege sluiting door corona) die de schulden heeft doen oplopen. Omdat de schulden achterblijven kan de doorstarter verder met de onderneming met achterlating van de schuldenlast.

Het komt geregeld voor dat de ondernemer zelf de doorstartende partij is. Dat kan als er sprake is van een BV. De eigenaar/aandeelhouder van de failliete BV kan dan (meestal via een andere daarvoor opgerichte BV) de activa kopen en de schulden achterlaten in het faillissement. Omdat die ondernemer beter weet dan geïnteresseerden van buiten de onderneming wat de potentie van de doorstart is en ook beter klanten kan vasthouden dan een overname door een buitenstaander, heeft de doorstart met de oude eigenaar van de failliete vennootschap meer kans van slagen en is deze ook vaak de hoogste bieder.

Voor de schuldeisers is dat vaak moeilijk te begrijpen. Zij krijgen meestal niet hun volledige vordering voldaan, maar de eigenaar komt (ogenschijnlijk) gemakkelijk van een schuldenlast af.

Aan de andere kant is de opbrengst van de activa het hoogste en als de eigenaar de oorzaak van het faillissement niet te verwijten valt, dan is er geen regel die dit verbiedt.

Wat gebeurt er met het personeel bij een doorstart?

De curator zal altijd proberen om ook voor het personeel een regeling te treffen dat  het personeel in dienst komt van de doorstartende onderneming. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Het personeel wordt gewoonlijk door de curator ontslagen direct na de uitspraak van het faillissement. Daarna kan de doorstartende partij personeel in dienst nemen als daar behoefte aan is. Soms zijn personeelsleden cruciaal voor het succes van een doorstart, omdat zij over contacten en kennis  beschikken die voor de overnemende partij van waarde is, of er zijn gewoon handen nodig om het werk te verrichten.

Wanneer meerdere kandidaten de onderneming willen voortzetten en zij onderhandelen met de curator over een overname, dan komt het wel voor dat de omvang van de over te nemen medewerkers doorslaggevend is voor de beslissing met wie de curator uiteindelijk een overeenkomst aangaat. Maar lang niet bij elke doorstart is overname van personeel betrokken. Er is ook geen wettelijke verplichting om personeel over te nemen.

Kunnen lopende contracten worden overgenomen?

Dat hangt af van de inhoud van de overeenkomst. Vaak is in de overeenkomst opgenomen dat bij faillissement de overeenkomst van rechtswege (automatisch) wordt beëindigd. Toch kan de klant van de inmiddels failliete onderneming er belang bij hebben dat de doorstartende partij die dus de activa overneemt en het werk wil afmaken, met de doorstartende partij  contracteert. Bijvoorbeeld als een aannemer failliet gaat tijdens de bouw van een huis. Vaak staan andere aannemers niet te springen om werk af te maken omdat zij niet kunnen instaan voor de kwaliteit van het reeds verrichte werk. De doorstarter wil dat vaak wel en dan vinden zij elkaar. Partijen kunnen met elkaar onderhandelen over nieuwe voorwaarden van de nieuw te sluiten overeenkomst.

Heb je interesse in overname van een failliete onderneming? Dan staan we je graag bij. Ondernemingen in financieel zwaar weer kunnen bij Tanger Boddaert Advocaten ook terecht voor een advies over de mogelijkheid van een doorstart. Wij hebben daarvoor onze BIM (bedrijven in moeilijkheden) regeling. Bel (072-5744409) of mail met onze specialisten Axel de Groot of Mona de Vries-Meijer.

Over Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer

Mona de Vries-Meijer is sinds 2007 advocaat. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en overlijdensschade zaken, met focus op ondernemers met letsel. Daarnaast is zij gespecialiseerd in insolventierecht.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140069
E-mail m.de.vries@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter