DOORSTART VANUIT FAILLISSEMENT: OVERGANG VAN ONDERNEMING?

Inleiding
Eind vorig jaar heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen. In die zaak speelde de vraag of er sprake was van een overgang van onderneming bij een doorstart vanuit een faillissement.

Overgang van onderneming
Eén van de belangrijkste gevolgen van een overgang van onderneming is dat alle werknemers mee overgaan naar de onderneming van de koper, mét alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de al bestaande arbeidsovereenkomsten met de onderneming van de verkoper. Een koper kan dus niet zomaar zeggen: die werknemer wel, en die niet.

Doorstart vanuit faillissement
In een faillissementssituatie kan dat anders zijn en gelden er ook andere/aanvullende regels. Zowel op basis van Europese Richtlijnen en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als ons eigen Burgerlijk Wetboek en Nederlandse rechtspraak.
Bij een “normale” doorstart is er geen sprake van een overgang van onderneming en gaan dus niet alle (rechten en verplichtingen van alle) werknemers mee over naar de koper. Dat is ook verdedigbaar, aangezien anders het aantal doorstarts drastisch zal afnemen.

Pre-pack / voorbereide doorstart
Dat is anders als er sprake is van een zogenaamde “pre-pack” of een anderszins al (in detail) voorbereide doorstart. In die situaties kan worden aangenomen dat er sprake is van een overgang van onderneming, met alle gevolgen van dien. Hier is overigens het laatste woord nog niet over gesproken. In mei 2020 heeft de Hoge Raad in dit kader prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.
Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden was het niet nodig om de antwoorden op die vragen af te wachten. Niet was komen vast te staan dat de faillissementsprocedure was ingeleid om voortzetting van de bedrijfsactiviteit mogelijk te maken. Liquidatie van de onderneming was volgens het Hof het primaire doel.

Conclusie
In de zaak die bij het Hof Arnhem-Leeuwarden speelde, werd geen overgang van onderneming aangenomen. Maar onder andere omstandigheden of feiten had het Hof ook tot een ander oordeel kunnen komen.
Bent u voornemens om een (onderdeel van een) bedrijf uit een faillissement te kopen? Laat u dan bijstaan door een advocaat.

Vragen?
Heeft u vragen over een doorstart vanuit faillissement, overgang van onderneming of andere gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter