Een les voor werkgevers bij de verrekening van min-uren bij einde dienstverband

Inleiding
Veel werkgevers hebben als gevolg van de coronacrisis tijdelijk minder werk. Werknemers kunnen daardoor minder uren werken dan die zijn overeengekomen. Werknemers bouwen hiermee een min-uren saldo op. Kan dit saldo bij een einde van het dienstverband altijd worden verrekend? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 12 januari 2021 dat dit niet zomaar kan.

Bewijs van informeren over min-uren
In de zaak die voorlag heeft een werkneemster minder uren gewerkt dan dat zij kreeg uitbetaald. Deze min-uren zijn door de werkgever op de eindafrekening in mindering gebracht. Werkneemster was het hier niet mee eens en is een procedure gestart.
Uiteindelijk heeft het gerechtshof aan werkgever de opdracht gegeven om de loonstroken van werkneemster in het geding te brengen. Uit de loonstroken zou moeten blijken dat werkneemster elke maand op de hoogte werd gehouden over haar min- of meer-urensaldo door werkgever.
Werkgever kon de loonstroken niet in het geding brengen en stelde dat dat kwam omdat het administratieve systeem was gewijzigd. Werkgever heeft nog geprobeerd aan te tonen dat werkneemster wel op een andere manier haar urensaldo kon achterhalen, maar dat mocht niet baten. Het hof oordeelt dat niet is gebleken of en hoe werkgever werkneemster maandelijks op de hoogte heeft gesteld van de min-uren. Werkgever mag deze daarom niet verrekenen bij de eindafrekening.

Conclusie
Een wijze les voor werkgevers: informeer uw werknemers elke maand schriftelijk over een eventueel min-saldo. Het is raadzaam dit via de loonstrook te doen. Als u als werkgever niet aan deze verplichting voldoet en werknemers uit dienst gaan, kan het min-uren saldo niet meer verrekend worden bij de eindafrekening.
Het kan zijn dat u verwacht dat er (nog) langere tijd minder werk zal zijn. Het min-urensaldo van uw werknemers zal alleen maar oplopen. In dat geval kunt u proberen om in overleg met uw werknemers de overeengekomen arbeidsomvang (tijdelijk) te verminderen.

Vragen?
Heeft u vragen over de vermindering van de arbeidsomvang, een einde dienstverband of andere arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 023 – 512 14 00.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter