Fraude met coronasubsidie

Sinds de invoering van de diverse corona-steunmaatregelen zijn er bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zo’n 900 meldingen van mogelijke fraude ontvangen.
Veertig van deze meldingen zullen door de Inspectie nader worden onderzocht. Als er voldoende bewijs is kan strafrechtelijk vervolging worden gestart.

Het merendeel van de 40 meldingen gaat over het rommelen met de cijfers voor de NOW-regeling (subsidie voor werkgevers om de lonen door te betalen). Men geeft een lagere omzet op dan dat er behaald is of de opgegeven loonsom is hoger dan uitbetaald.

In de eerste steunronde, van maart tot juli 2020, is er in het kader van de NOW-regeling voor ongeveer 7,9 miljard euro overgemaakt aan 139.000 bedrijven. In de tweede ronde is er door 63.000 bedrijven aanspraak gemaakt op ongeveer 2.1 miljard.

Vooralsnog worden de aanvragen achteraf gecontroleerd op geldigheid. Om eventueel misbruik te voorkomen heeft de Algemene Rekenkamer het advies gegeven om over te gaan tot het vooraf controleren van de aanvragen.

Let wel, het tot nu toe uitgekeerde geld betreft een voorschot. In het laatste kwartaal van 2020 zal worden vastgesteld hoeveel steun een bedrijf daadwerkelijk nodig had.

Heeft u vragen over fraude of strafrechtelijke kwesties neem dan contact op met Robert Polderman.

Over Mr. R. Polderman

Robert Polderman is gespecialiseerd in strafrecht, jeugdrecht, tbs, ISD, verkeerszaken, ots, penitentiair recht en bezwaar- en beroepsprocedures tegen het CBR en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140064
E-mail r.polderman@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter