Garantie op eerste verzoek versus borgtocht: wat is het verschil?

Het verstrekken van zekerheden is een veel voorkomend verschijnsel in zakelijke transacties. Er zijn verschillende soorten zekerheden, zowel zakelijke als persoonlijke. Tot de zakelijke zekerheden behoren onder meer het recht van hypotheek en het pandrecht. Deze zekerheidsrechten zijn, zoals het woord al suggereert, verbonden aan een zaak. Dit is anders voor persoonlijke zekerheidsrechten, zoals een borgtocht en een garantie. Deze zekerheidsrechten zijn verbonden aan de persoon die de zekerheid verstrekt.

In de praktijk komt een garantie op eerste verzoek vaak voor. Met een dergelijke garantie verbindt de garant zich tegenover iemand om hem of haar een geldbedrag te betalen naar aanleiding van de verplichtingen die een ander is aangegaan. Bijvoorbeeld: bedrijf (C) stelt zich op eerste verzoek garant tegenover een kredietverstrekker (A) voor de verplichtingen van de kredietnemer (B). Indien B niet betaalt, kan A direct C aanspreken.

Als de garantie op eerste verzoek een persoonlijke zekerheid is, wat is dan het verschil met een borgtocht?

Een borgtocht is een bijkomstige zekerheid bij de – in het voorbeeld – kredietovereenkomst. Indien C geen garant maar borgsteller is, moet C de verplichtingen van de kredietovereenkomst nakomen, indien de kredietnemer B dat niet doet. In dat geval kan C zich echter ook beroepen op alle verweren uit de overeenkomst, om zich zodoende tegen de betaling aan A te verzetten. C heeft hierin in feite dezelfde positie als B en wordt wettelijk beschermd. Dit betekent dat de borgsteller bezwaar kan maken tegen de betaling en pas na een gerechtelijke beslissing moet betalen.

Een garantie op eerste verzoek is echter een op zichzelf staande, onafhankelijke verbintenis die – in het voorbeeld – losstaat van de kredietovereenkomst. Dit betekent dat de garant zich niet kan beroepen op de verweren of uitzonderingen uit de overeenkomst. Hij moet betalen. Bij een garantie ontbreken de belangrijkste wettelijke beschermingsmaatregelen die een borg beschermen.

 

Heeft u vragen over een garantie op eerste verzoek of een borgstelling? Of over een andere vorm van zakelijke of persoonlijke zekerheid? Neem dan contact op met Axel de Groot. Zij denkt graag met u mee.

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter