Geen geldig concurrentie­beding bij inkomen minder dan 1,5x modaal

Inleiding

Medio 2023 schreef mr. Axel Arts al over de aanstaande modernisering van het concurrentiebeding. Op 13 februari 2024 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen inhoudende dat een concurrentiebeding niet geldig is indien deze gesloten is met een werknemer die minder dan 1,5 keer modaal verdient bij een voltijd dienstverband.

Achtergrond

In juni 2023 heeft minister Van Gennip aangekondigd een wetsvoorstel voor te bereiden om de regels over het concurrentiebeding te moderniseren. In dat wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen uitgewerkt:

  • Het concurrentiebeding wordt in duur wettelijk begrensd.
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst.
  • De werkgever moet niet alleen in tijdelijke, maar ook in vaste contracten het zwaarwichtig belang van een concurrentiebeding motiveren.
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Een dergelijke vergoeding moet ervoor zorgen dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Verdere aanscherping

Naast bovengenoemde wijzigingen wordt door de motie een wettelijke inkomensgrens (1,5x modaal, aldus ca. € 64.000) verbonden aan de mogelijkheid om een concurrentiebeding overeen te komen. Wordt die grens niet behaald, dan is het concurrentiebeding nietig.

Vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 / info@tanger.nl of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen