Het aankoopadvies van de dierenarts: zorg dat u duidelijk opdracht geeft

In het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 16 november 2021 stond de vraag centraal of de koper van een springpaard de dierenarts (paardenkliniek) opdracht had gegeven om het paard volledig veterinair te keuren. De koper vorderde namelijk dat de dierenarts de koper zou vrijwaren voor hetgeen de koper in de hoofdzaak aan de verkoper van het paard moest betalen. In de hoofdzaak was de koper veroordeeld tot betaling van de resterende koopsom en was de vordering van koper (te weten het ontbinden van de koopovereenkomst vanwege al bij levering aanwezige gebreken bij het paard) afgewezen. De koper vorderde vervolgens schadevergoeding van de dierenarts omdat hij een positief aankoopadvies zou hebben verstrekt, althans zo stelde de koper.

Om te beoordelen of de dierenarts überhaupt opdracht had gekregen tot het verrichten van een volledige aankoopkeuring werd de mailwisseling tussen de koper en de dierenarts bestudeerd. Uit de mailwisseling volgde niet dat er daadwekelijk was afgesproken dat de dierenarts de volledige aankoopkeuring zou uitvoeren. Het betoog van de koper, dat het op de weg van de dierenarts als professional had gelegen om het duidelijk vast te leggen als de opdracht beperkt zou zijn tot het maken van foto’s, ging niet op.

De dierenarts verklaarde dat zij alleen foto’s zou maken aan de hand waarvan de koper (die zelf ook dierenarts is) deze zelf medisch kon beoordelen. Ook had de dierenarts geen kosten voor een volledige veterinaire aankoopkeuring in rekening gebracht.

Het Hof kwam tot de conclusie dat de stelling van koper, inhoudende dat er opdracht was gegeven voor een volledige aankoopkeuring, onvoldoende kon worden vastgesteld. Daarom ging de stelling, dat de dierenarts een wanprestatie had gepleegd door ofwel geen volledige keuring uit te voeren ofwel ten onrechte positief aankoopadvies te geven, niet op. Ook een beroep op onrechtmatige daad werd om dezelfde redenen afgewezen.

De dierenarts was dus niet aansprakelijk voor de schade van de koper. De vordering van de koper om de dierenarts (in vrijwaring) te veroordelen tot betaling van hetgeen de koper in de hoofzaak moest betalen aan de verkoper was daarom niet toewijsbaar.

Tip: schakelt u een dierenarts in om een volledige veterinaire aankoopkeuring te verrichten, zorg dan dat u deze opdracht duidelijk verstrekt. Om dit later te kunnen bewijzen luidt het advies om dit per e-mail te bevestigen.

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid van een dierenarts? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact op met Okke van Noort (o.van.noort@tanger.nl).

 

Over Mr. O.W.J. van Noort

Okke voert een algemene praktijk, waarbinnen hij zich voornamelijk toelegt op het civiele recht in brede zin. Hij werkt voor zowel ondernemingen als particulieren, en gaat daarbij altijd tot het uiterste voor zijn cliënten.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-113 21 058
E-mail o.van.noort@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over hippisch recht

Bekijk alle artikelen