Kinderalimentatie

Kinderalimentatie en alleenstaande ouderkop

De kindregelingen zijn sinds 1 januari 2015 gewijzigd. Dat betekent onder meer: geen fiscale aftrek meer voor kinderalimentatie, en sommige alleenstaande ouders ontvangen een veel hoger kindgebonden budget vanwege de alleenstaande ouderkop. Deze alleenstaande ouderkop is een extra bijdrage voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. De extra bijdrage kan zelfs oplopen tot ruim € 3.000,- per jaar.

De invoering van de nieuwe kindregelingen hebben veel invloed op de berekening van de kinderalimentatie. Wat voor invloed precies? Daarover bestond sinds 1 januari 2015 grote discussie. Met name over de vraag wat er bij de berekening van de kinderalimentatie moest gebeuren met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 (ECLI:NL:PHR:2015:1711) vastgesteld hoe het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop doorwerken in de berekening van de kinderalimentatie.

Wat verandert er voor u? Heeft u recht op (meer) kinderalimentatie? Waar moet u rekening mee houden?

De kinderalimentatie-berekening: behoefte en draagkracht

Allereerst een toelichting op de alimentatieberekening. De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van behoefte (wat kosten de kinderen?) en draagkracht (welke ouder kan wat betalen?). De hoogte van de behoefte van de kinderen is voor ieder gezin anders. De hoogte van de behoefte hangt af van het inkomen van de ouders en de gezinssamenstelling. De totale bijdrage van beide ouders bedraagt in ieder geval niet meer dan de vastgestelde behoefte.

De Expertgroep Alimentatienormen bepaalde dat het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop per 1 januari 2015 volledig in mindering diende te worden gebracht op de behoefte. Dit resulteerde in een vloed aan rechterlijke uitspraken waarbij werd bepaald dat de alimentatieplichtige (meestal de vader) heel weinig, of niets meer hoefde te betalen. Een hoog kindgebonden budget betekende immers een lagere behoefte, en dus een lagere alimentatie. In de praktijk kwam het erop neer dat de overheid een groot deel van de kosten van de kinderen betaalde, en niet de ouders. Dit kon volgens velen niet de bedoeling zijn.

Duidelijk is dat beide ouders wettelijk verplicht zijn om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Maar op welke wijze moeten de kindregelingen dan worden meegenomen in de alimentatieberekening?

De Hoge Raad beslist: wie betaalt kinderalimentatie, overheid of ouders?

Met de kindregelingen is beoogd de verzorgende (alleenstaande) ouder inkomensondersteuning te bieden om de kosten van de kinderen te betalen, zo stelt de Hoge Raad vast. De regelingen zijn in het leven geroepen voor verzorgende ouders met een laag inkomen. Maar, de regelingen verminderen de kosten voor het kind niet.

Dat betekent volgens de Hoge Raad dat de tegemoetkoming in de kosten niet in mindering moeten worden gebracht op de behoefte van de kinderen. De berekening zoals deze door de Expertgroep Alimentatienormen vanaf 1 januari 2015 werd gehanteerd is daarmee van de baan.

Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop moeten wél bij de berekening van de draagkracht van de ouder die de bijdrage ontvangt worden meegenomen. Op die manier wordt recht gedaan aan het doel van de kindregelingen, namelijk het bieden van inkomensondersteuning voor de verzorgende ouder om de kosten van de kinderen te betalen.

Voortaan moet dus bij de alimentatieberekening hetgeen de verzorgende ouder (meestal de moeder) ontvangt aan kindgebonden budget bij het inkomen van die ouder worden opgeteld.

Wat nu?

De beslissing van de Hoge Raad heeft grote gevolgen voor de berekening van de kinderalimentatie. Zelfs de kinderalimentatie die vóór 1 januari 2015, maar na 1 januari 2013, is vastgesteld voldoet niet meer aan de nieuwe maatstaven en moet dus opnieuw worden berekend.

Wij adviseren u zich goed te laten informeren over de gevolgen van deze uitspraak voor uw situatie. De kans is groot dat er aanleiding bestaat voor het wijzigen van de hoogte van de door u te betalen, dan wel te ontvangen kinderalimentatie.

Bent u benieuwd wat de nieuwe regeling voor de hoogte van uw kinderalimentatie betekent? Neem dan contact op voor advies en het maken van een nieuwe berekening.

 

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter