Algemene voorwaarden nader belicht: klachtplicht en vervaltermijn

De meeste zakelijke partijen werken met algemene voorwaarden. Dat is een set bepalingen die gelden voor iedere overeenkomst die deze partij (de ‘gebruiker’) sluit, tenzij anders afgesproken. Deze bepalingen hoeven dan niet steeds te worden besproken en vastgelegd. Wel zo handig.

De gebruiker zal de bepalingen zo veel als mogelijk in zijn eigen voordeel (laten) opstellen. Zo wordt er vaak gedefinieerd wanneer er sprake is van wanprestatie en wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade uitgesloten of beperkt. Een andere veelvoorkomende bepaling is de klachtplicht met vervalbeding. Kort gezegd houdt dit in dat de klant van de gebruiker zijn rechten verliest indien hij niet tijdig klaagt na ontdekking van de wanprestatie.

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat te laat klagen vergaande gevolgen kan hebben. In deze zaak ging het om de toepasselijke algemene voorwaarden van een financieel adviseur met daarin het volgende beding:

  1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt (…);
  2. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

In deze zaak stapte de klant van de financieel adviseur naar de rechter, omdat hij meende dat de adviseur zijn werk niet goed had gedaan. De rechtbank oordeelde echter dat er te laat door de klant was geklaagd. Aan de beoordeling van de dienstverlening van de adviseur kwam de rechtbank daarom niet toe.

Het hof volgt dit oordeel van de rechtbank. Daarbij beslist het hof onder meer dat de klant niet heeft aangetoond dat zij het gebrek niet eerder had kunnen ontdekken. Het vervalbeding is bovendien niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, zoals de klant subsidiair stelt. Het enkele feit dat het vervalbeding een korte termijn bevat, maakt dat niet anders. De klant van de adviseur heeft onvoldoende onderbouwd dat de korte duur van de vervaltermijn het onmogelijk heeft gemaakt om tijdig te klagen.

Kortom, als gebruiker van algemene voorwaarden kan het lonen om een klachttermijn met vervalbeding  in de algemene voorwaarden op te nemen. Als klant van de gebruiker is het raadzaam om de algemene voorwaarden vóór of bij het aangaan van de overeenkomst goed door te nemen, de termijn te agenderen en eventuele gebreken goed te documenteren. Dat kan teleurstellingen voorkomen.

Heeft u vragen of algemene voorwaarden? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Axel de Groot.

 

 

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter