Koop occasion (tweedehands auto) – gebreken en garantie

Door: mw. S.E.P. Kulsdom

Het komt geregeld voor dat iemand een occasion koopt en dat vervolgens blijkt dat de auto gebreken vertoont.

De koper van een occasion loopt meer risico dat zijn aankoop gebreken bevat, dan de koper van een nieuwe auto. Bij aankoop van een occasion is het van belang om de staat van de auto goed te (laten) onderzoeken. Mocht zich na de aankoop namelijk een probleem met de auto voordoen, dan is het doorgaans niet eenvoudig om de verkoper daarvoor met succes aansprakelijk te stellen. Als koper moet je dan namelijk bewijzen dat het betreffende gebrek al op het moment van de levering aanwezig was. Er is dan sprake van non-conformiteit en de koper kan dan herstel of vervanging vorderen, dan wel de koop ontbinden. Het is dan wel van belang om de verkoper in gebreke te stellen.

Wanneer koper en verkoper een vorm van garantie overeengekomen zijn, dan ligt dit net iets anders. Het is dan niet nodig dat de koper bewijst dat de auto op het moment van levering reeds gebrekkig was. Bij aanschaf van een occasion is het van belang om goed na te gaan waar de gegeven garantie op ziet. Is dit een BOVAG-garantie, of een meer algemene garantie. Let op: doorgaans ziet een garantie niet op slijtagegevoelige onderdelen.

Casus
Paul is een particulier die een auto heeft gekocht bij een autohandelaar voor een bedrag ad € 8.000,- met 6 maanden garantie en met een nieuwe Apk-keuring.

Gebreken
Al snel na de levering van de auto, bleek deze diverse gebreken te vertonen (een afslaande motor en niet alle versnellingen functioneerden meer). Paul sprak de autohandelaar hier op aan op grond van de garantie. De autohandelaar zou de gebreken verhelpen. Vervolgens heeft Paul de auto na herstel van de gebreken weer meegenomen, maar helaas kwamen de gebreken snel en erger weer terug. Paul heeft de autohandelaar hier wederom op aangesproken en de autohandelaar gaf aan dat hij zijn best had gedaan en was daarna niet meer bereikbaar voor Paul.

Vervolgens heeft Paul de auto laten onderzoeken bij een BOVAG-garage. De monteur gaf aan Paul te kennen dat deze auto zo gebrekkig was, dat deze niet verkocht had mogen worden en sowieso niet door de Apk-keuring had mogen komen. Paul heeft daaropvolgend contact proberen op te nemen met de autohandelaar, maar deze liet niets meer van zich horen.

Garantie
Doordat Paul met de autohandelaar een garantie van 6 maanden overeen is gekomen, is de autohandelaar verplicht de gebreken te herstellen voor zover die onder de gegeven garantie vallen. Hieraan heeft de autohandelaar niet voldaan, waardoor hij in gebreke is met de nakoming van zijn garantieverplichtingen.

Procedure
Paul heeft contact met ons opgenomen om hem juridisch bij te staan. Wij hebben de autohandelaar nogmaals in gebreke gesteld. Ook hierop heeft de autohandelaar geen actie ondernomen. Uiteindelijk was een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter onvermijdelijk en is de autohandelaar door ons gedagvaard. Wij hebben namens Paul primair ontbinding van de koopovereenkomst gevorderd, en subsidiair om de autohandelaar te veroordelen om de gebreken te (laten) herstellen. Uiteindelijk is onze primaire vordering toegewezen door de kantonrechter en is de koop ontbonden. Paul heeft zijn aankoopbedrag teruggekregen en de auto ging terug naar de autohandelaar.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen over gebreken, aansprakelijkheid en/of garantie bij aan- of verkoop van een occasion? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 072 – 531 20 00, of stuur een e-mail: info@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter