Letselschade, waar heb ik recht op?

Letselschade opgelopen? Dan heb je vast veel vragen. In dit blog zal ik de vragen die bij veel letselschadeslachtoffers leven zo goed mogelijk beantwoorden.

Wat is letselschade?

Alle schade die een slachtoffer met lichamelijk of geestelijk letsel lijdt, noemen we letselschade. Dit onderscheidt zich weer in materiële schade en smartengeld.

Wanneer heb je recht op een letselschade vergoeding?

Als een ander jou lichamelijk of geestelijk letsel toebrengt en daarvoor aansprakelijk is, moet diegene jouw letselschade vergoeden.

Dit kan degene zijn die in het verkeer een ongeval heeft veroorzaakt, maar ook de werkgever die een hoge zorgplicht heeft om te voorkomen dat ongevallen op de werkvloer plaatsvinden, of een arts die een medische fout maakt. Een dader van een strafbaar feit waardoor een ander letsel oploopt, moet die schade ook vergoeden.

Wat wordt vergoed bij letselschade?

Materiële schade is alle kosten die je moet maken als gevolg van een ongeval, geweldsmisdrijf of medische fout. En dat beperkt zich niet tot de gemaakte kosten maar ook hulp die je in natura ontvangt van bijvoorbeeld familieleden die de huishouding overnemen of koken. Ook die inspanningen worden vergoed. Een belangrijke schadepost is vaak het inkomen dat je moet missen als je niet meer kunt werken of minder uren kunt werken als gevolg van een ongeval. En verder kun je denken aan gemiste carrièrekansen, studievertraging, zorgkosten, reiskosten, aanpassingen aan de woning, kosten voor onderhoud aan je huis als je dat niet meer zelf kunt etc. etc. Uitgangspunt is dat alle schade die het gevolg is van het schadeveroorzakende feit, vergoed moet worden.

Smartengeld daarnaast is een vergoeding voor het leed, de pijn en het verdriet dat je hebt geleden en nog zult lijden als er sprake is van blijvend letsel. Verschillende factoren bepalen de hoogte van het smartengeld. Er wordt gekeken naar vergelijkbare zaken, naar de persoonlijke situatie van het slachtoffer en wat hij of zij moet missen als gevolg van zijn letsel, en de omvang van de invaliditeit bijvoorbeeld.

Hoeveel geld krijg je bij letselschade?

De hoogte van de letselschade is voor iedereen verschillend. De werkelijke uitgaven die iemand moet doen als gevolg van het ongeval, de gemiste inkomsten en de smart die iemand voelt door het letsel zijn altijd individueel bepaald en hangen af van de persoonlijke situatie.

Wanneer schakel je een letselschadeadvocaat in?

De schade moet meer zijn dan een paar schrammen en het letsel moet meer dan een week of 6 aanhouden wil het de moeite waard zijn om een advocaat in de schakelen. Ook moet de schade wel enige omvang hebben. Dus als je een tijdje (je aandeel in het) huishouden niet hebt kunnen doen, of veel zorgkosten hebt moeten maken die niet vergoed worden, dan is het al snel de moeite waard om je door een gespecialiseerde advocaat te laten bijstaan.

De aansprakelijke partij moet ook de kosten van de letselschade advocaat vergoeden. Die zijn immers onderdeel van de schade want zonder het letsel zou je die advocaat niet nodig gehad hebben.

Maar juist als er discussie is over de aansprakelijkheid, is juridisch advies en begeleiding van belang om met de verzekeraar van de wederpartij te discussiëren over wie aansprakelijk is en dus kosten draagt. Het is een specialistisch rechtsgebied waar juist een letselschade advocaat meerwaarde heeft.

Als je twijfelt of het nodig is om een advocaat in te schakelen kun je ons altijd kosteloos en vrijblijvend bellen om te overleggen.

Hoe bereken je letselschade?

Schadeposten die het lastigste te berekenen zijn en waarover veel discussie mogelijk is, zijn:

  • de toekomstige schade wegens het verlies aan arbeidsvermogen (gemiste inkomsten uit werk)
  • pensioenschade

De berekening van het verlies aan arbeidsvermogen is het verschil tussen de werkelijke situatie en de situatie wanneer een slachtoffer geen letsel zou hebben opgelopen. Per definitie weten we niet hoe het slachtoffer qua inkomen vergaan zou zijn zonder zijn letsel. Uitgangspunt is een redelijke aanname. Dat blijft een grijs gebied.

De schadeberekening bij ondernemers is lastiger dan wanneer er sprake is/was van loondienst.

De uitgangspunten voor dergelijke berekeningen vinden we onder andere in de jurisprudentie, dus eerdere gerechtelijke uitspraken. De Hoge Raad heeft voor verschillende schadeposten aangegeven hoe daarmee omgegaan moet worden. Desalniettemin is iedere situatie weer uniek. Een rekenbureau zal vaak nodig zijn om de toekomstschade te berekenen.

Hoe moet je letselschade claimen?

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van je letselschade, zal je de aansprakelijke partij een schriftelijke aansprakelijkstelling moeten sturen. Daarin staat een beschrijving van het letsel veroorzakende voorval, de reden waarom de aangeschreven partij aansprakelijk wordt gehouden, en een beschrijving van met letsel en de daaruit (tot dan toe) voortkomende schade. Ook is het belangrijk om te benoemen dat het slachtoffer naast de materiële schade ook immateriële schade vordert.

Letselschade vergoeding, hoe lang duurt dat?

Een letselschadezaak kan lang duren. Dat komt, omdat pas na einde van alle medische behandelingen duidelijk is wat de medische eindsituatie is. Pas dan kan ook bepaald worden wat de toekomstschade nog is. En daarna kan de schade berekend worden. Ook de hoogte van het smartengeld kan pas definitief bepaald worden als er sprake is van een medische eindsituatie. Wel vragen we gedurende de looptijd van de letselschadezaak voorschotten. Daarmee worden de lopende kosten vergoed.

Is letselschade belastingvrij?

De schadevergoeding is in principe belastingvrij. Er wordt dus geen inkomstenbelasting over geheven. Zekerheidshalve vragen we altijd een belastinggarantie aan de aansprakelijke partij. Daarmee worden alle risico’s op het heffen van inkomstenbelasting bij de aansprakelijke partij gelegd. Wel is een letselschade uitkering belast met vermogensbelasting. Dit wordt als schadepost wel meegenomen in de berekening van de schadevergoeding, en dus vergoed.

Wil je meer weten over letselschade, neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met een van onze letselschade advocaten via info@boddaertadvocaten.nl of 072-5744409

Over Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer

Mona de Vries-Meijer is sinds 2007 advocaat. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en overlijdensschade zaken, met focus op ondernemers met letsel. Daarnaast is zij gespecialiseerd in insolventierecht.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140069
E-mail m.de.vries@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter