Mededeling over lastercampagne

MEDEDELING:

In zijn hoedanigheid van curator heeft mr. A.G. Moeijes een bestuurder aansprakelijk gesteld wegens grootschalige malversaties in dat faillissement. Deze persoon wil de aandacht daar kennelijk van afleiden en heeft een website gecreerd die lijkt op een nieuwswebsite (maar dat niet is) en waarin mededeling wordt gedaan over (tuchtrechtelijk) verwijtbaar handelen van mr. Moeijes. De feiten liggen beduidend anders dan deze website doet voorkomen. Uiteindelijk zal de tuchtrechter oordelen. Het is jammer dat deze persoon de oplossingsgerichte handreikingen van de curator niet aanvaardt en in plaats daarvan een lastercampagne is begonnen.

Over Mr. A. G. Moeijes

Michel is sinds 1993 advocaat en heeft sindsdien in verschillende rechtsgebieden gewerkt, maar hoofdzakelijk voor ondernemers. Overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, kleine en grote overnames, aandeelhoudersgeschillen, procedures, scheiding, ontslag, rechtspersonenrecht en reorganisaties.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-557 05 734
E-mail a.g.moeijes@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter