Mijn kind moet naar Halt, wat nu?

Als je zoon of dochter is aangehouden voor een strafbaar feit dan is dat schrikken natuurlijk. Je wordt gebeld door de politie en er vindt heel snel een verhoor plaats op het politiebureau. Na het verhoor wordt bij de lichtere strafzaken aan de minderjarige en de ouders gevraagd of ze akkoord gaan met een Halt-afdoening.

Halt-straf

Een Halt-straf heeft als bedoeling om jongeren te helpen om fouten te voorkomen en om hen van hun fouten te laten leren. Ook krijgen ze de kans om hun fouten te herstellen.  Zij krijgen bijvoorbeeld leeropdrachten, moeten excuses maken aan het slachtoffer en in sommige gevallen moeten ze ook de schade vergoeden of een werkopdracht maken.

Rol ouders

Ook de ouders worden betrokken bij de Halt-straf. Zij zijn aanwezig bij de alle gesprekken en ondersteunen hun kind bij de uitvoering van de Halt-straf. Mocht blijken dat er meer hulp en ondersteuning nodig is dan kan in samenspraak met de ouders worden gekeken naar aanvullende hulpverlening bijvoorbeeld via het wijkteam.

Geen strafblad!

Een positief afgeronde Halt-straf komt niet in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen strafblad. Als een jongere later een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft dan is een Halt-straf geen probleem. Het is dus belangrijk dat een Halt-afdoening in een vroeg stadium van het strafproces door een gespecialiseerd advocaat met de minderjarige en de ouders wordt besproken. De advocaat kan dan vervolgens proberen om de jongere hiervoor in aanmerking te laten komen.

Voor informatie of advies, bel of mail met onze specialist Robert Polderman

Over Mr. R. Polderman

Robert Polderman is gespecialiseerd in strafrecht, jeugdrecht, tbs, ISD, verkeerszaken, ots, penitentiair recht en bezwaar- en beroepsprocedures tegen het CBR en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140064
E-mail r.polderman@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter