NOW 3.0

De periode maart tot en met september 2020 zijn de NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW 3.0. Deze regeling bestaat uit 3 subsidieblokken van 3 maanden, tot en met 30 juni 2021.

De NOW 3.0 kent over voornoemde tijdsvakken een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar uiteindelijk 60%.

Hier staat tegenover dat de loonsom geleidelijk mag worden afgebouwd met respectievelijk 10%, 15% en 20%. De aanvrager krijgt wel hetzelfde bedrag aan NOW-subsidie. Om de loonsom te bepalen, wordt de loonsom van juni 2020 als uitgangspunt genomen. Voor alle drie de blokken.

Ook de eis ten aanzien van het minimale omzetverlies wijzigt stapsgewijs. In het eerste blok geldt nog steeds de eis van 20% omzetverlies; vanaf het tweede blok moet er sprake zijn van minimaal 30% omzetverlies.

De korting bij bedrijfseconomisch ontslag is geschrapt in de NOW 3.0. In plaats daarvan geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers die werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover ze subsidie ontvangen. Van een werkgever mag aldus worden verwacht dat de ontslagen werknemers worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Voldoet een werkgever (aantoonbaar) niet aan deze inspanningsverplichting, dan kan een korting volgen van 5%.

Tot slot geldt dat de maximale vergoeding voor loon per werknemer in subsidieblok 3 wordt verlaagd naar maximaal 1 maal het dagloon.

Doel
Het doel van de NOW 3.0 blijft het ondersteunen van werk en inkomen. Daarentegen benadrukt deze nieuwe periode ook dat bedrijven – en werknemers – zich moeten aanpassen aan de huidige situatie.

Het idee achter de stapsgewijze afbouw van de subsidie is dat er meer ruimte voor bedrijven komt om de loonsom te laten dalen, zónder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Blokken
In het eerste subsidieblok – die loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020 – geldt de eis van 20% omzetverlies. Dezelfde eis als de NOW 2.0. Het indienen van een aanvraag is mogelijk in de periode 16 november tot 13 december 2020, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

Het volgende subsidieblok loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021 en kan worden aangevraagd in de periode 15 februari tot en met 14 maart 2021. In deze periode kan een bedrijf pas aanspraak maken op de NOW als er sprake is van minimaal 30% omzetverlies.

Het derde en laatste blok geldt voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2021 en heeft eveneens de 30% omzetverlies-eis. Het beoogde aanvraagtijdvak loopt van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Aanvragen
De NOW loopt via UWV en een aanvraag kan vanaf 16 november 2020 worden ingediend via de website van UWV. Bedrijven die aan de bovenstaande – en eventuele overige – voorwaarden voldoen en de aanvraag volledig en juist indienen, krijgen in beginsel binnen 2 tot 4 weken een voorschot uitgekeerd.

Vragen?
Heeft u vragen over de NOW 3.0? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter