Is het gebruik van een verwarrende domeinnaam onrechtmatig?

Onrechtmatige domeinnaam

Tegenwoordig heeft vrijwel iedere onderneming een website. Voor velen de manier om klanten te werven en te informeren. Het is daarom voor ondernemers belangrijk om gevonden te worden op het internet.

Domeinnaam; de keuze

Het adres van een website wordt ook wel een domeinnaam genoemd. Veel ondernemers kiezen een domeinnaam die gelijk is aan hun bedrijfsnaam. Wanneer de onderneming bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder de naam ‘Bakker Bob’, dan ligt het voor de hand dat de ondernemer als domeinnaam ‘www.bakkerbob.nl’ kiest voor bijvoorbeeld het bestellen van broodjes.

Wanneer later een andere bakker, ‘Bakker Rob’, dezelfde producten of diensten gaat leveren als ‘Bakker Bob’ en de domeinnaam ‘www.bakkerrob.nl kiest en van daaruit ook online klanten gaat bedienen, is de kans groot dat dit consumenten in verwarring brengt. Het is daarom de vraag of Bakker Rob onrechtmatig handelt door een domeinnaam te gebruiken die nét niet identiek is aan de domeinnaam van Bakker Bob.

Onrechtmatige domeinnamen

De Hoge Raad heeft zich recentelijk over een soortgelijke casus uitgelaten (HR 11 december 2015, ECLI:NL:2015:3554. In dit arrest gaat het om twee ondernemingen genaamd Artiestenverloningen B.V. (Artiestenverloningen) en Prae Artiestenverloning B.V. (Prae). Beide ondernemingen verzorgen de loonadministratie van en voor artiesten.

Artiestenverloningen heeft de domeinnaam ‘www.artiestenverloningen.nl’ geregistreerd en Prae de domeinnaam ‘www.artiestenverloning.nl’. De vraag in cassatie is of Prae door het gebruik van de domeinnaam ‘www.artiestenverloning.nl’ onrechtmatig handelt tegenover Artiestenverloningen. Artiestenverloningen stelt zich immers op het standpunt dat de domeinnaam van Prae verwarring wekt en dat dit onrechtmatig is. Artiestenverloningen heeft daarom gevorderd dat Prae met het gebruik van de domeinnaam ‘www.artiestenverloning.nl’ stopt. De rechtbank heeft deze vordering toegewezen. Het hof daarentegen heeft de vordering afgewezen.

Hoge Raad: ‘onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen’

De Hoge Raad heeft de beslissing van het hof in stand gelaten. De Hoge Raad introduceert in dit arrest een nieuwe maatstaf (rov. 3.4.4). “Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.” 

 Volgens de Hoge Raad is de aanduiding ‘artiestenverloning(en)’ louter beschrijvend voor de diensten die beide ondernemingen leveren. Ook wanneer het gebruik van een beschrijvende domeinnaam verwarrend is, kan dit gebruik alleen onrechtmatig zijn indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Net als het hof heeft de Hoge Raad geoordeeld dat die bijkomende omstandigheden in onderhavige zaak ontbraken. Aldus heeft Prae niet onrechtmatig gehandeld jegens Artiestenverloningen en mag Prae haar domeinnaam blijven gebruiken.

Wat betekent dit voor Bakker Rob?

Gelet op het voorgaande is het aannemelijk dat Bakker Rob de domeinnaam ‘www.bakkerrob.nl’ mag gebruiken. Ook al lijkt deze domeinnaam veel op ‘www.bakkerbob.nl’. Uit deze beschrijvende domeinnaam volgt immers dat Bakker Rob bakkersdiensten aanbiedt op het internet. Aannemelijk is dat Bakker Rob tegenover Bakker Bob dus niet onrechtmatig handelt.

Tot slot

Het blijft de vraag wat dergelijke bijkomende omstandigheden zoal zouden kunnen zijn, waardoor het gebruik een beschrijvende domeinnaam wél onrechtmatig is. Hierbij kan men denken aan het nodeloos wekken van verwarring, door klanten weg te kapen bij de concurrent of om andere concurrenten dwars te zitten.

Wilt u geadviseerd te worden op het gebied van merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, ICT-recht en/of octrooirecht, dan helpen wij u graag verder. Tanger Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van IE-recht. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met ons kantoor.

 

Contact opnemen

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter