Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en ziekte

Als een werkgever in financiële moeilijkheden zit, kan het ontslaan van werknemers een oplossing zijn. De wet kent echter een opzegverbod tijdens ziekte. Van zieke werknemers komt een werkgever niet zomaar af. Maar uit het stelsel van ons ontslagrecht en de parlementaire geschiedenis volgt dat de wetgever oneigenlijk gebruik van dit opzegverbod heeft willen ondervangen. Dat blijkt ook uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, dan moet die werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Zodra het UWV de aanvraag heeft ontvangen, geldt het opzegverbod wegens ziekte niet meer. Althans, voor zover de werknemer zich na de ontvangst van de aanvraag heeft ziekgemeld.

Het UWV geeft de werkgever vervolgens wel of geen toestemming om de betreffende werknemer te mogen ontslaan.

Geeft het UWV geen toestemming, om wat voor reden dan ook, dan kan de werkgever naar de kantonrechter stappen om via die weg toestemming te vragen om de werknemer alsnog te mogen ontslaan. Daartoe moet binnen twee maanden een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechtbank worden ingediend op grond van verval van de arbeidsplaats van de werknemer.

Ziekmelding tussen afwijzing UWV en indiening verzoekschrift

Stel nou dat de werknemer zich ná de afwijzing van het UWV maar vóór de indiening van het verzoekschrift ziekmeldt? Kan deze werknemer dan alsnog ontslagen worden? Op grond van de wet zou het antwoord “nee” kunnen zijn. Immers, in artikel 7:671b BW staat dat het opzegverbod wegens ziekte niet geldt indien de ziekte een aanvang heeft genomen nadat het verzoek om ontbinding door de kantonrechter is ontvangen. Zo oordeelde ook de kantonrechter in de betreffende zaak.

Aan de hand daarvan is er cassatie in het belang der wet ingesteld en in cassatie is het oordeel van de kantonrechter vernietigd.

Conclusie

Het opzegverbod tijdens ziekte staat niet in de weg aan ontbinding van een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wegens bedrijfseconomische redenen, als de betreffende werknemer zich ziek heeft gemeld nadat de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend. De uitzondering op het opzegverbod bij ziekte na de ontslagaanvraag bij het UWV werkt dus door in de daarop volgende ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

Tot slot

Heeft u vragen over arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen