Partneralimentatie

Met je nieuwe liefde op Facebook: dat kan je je partneralimentatie kosten!

Veel mensen zien geen gevaar in het plaatsen van persoonlijke berichten op Facebook. Toch blijkt in de praktijk dat deze, zo op het oog, onschuldige berichten, grote gevolgen kunnen hebben.

Zo ook in het geval van een vrouw die partneralimentatie ontving maar intussen was gaan samenwonen met haar nieuwe partner (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:3108). De vrouw in kwestie had op haar persoonlijke Facebookpagina berichten geplaatst over het feit hoe blij ze was met haar nieuwe partner, dat ze zijn brood smeerde en het huishouden deed, maar dat haar nieuwe partner ook haar en haar kinderen verzorgde. Dat kwam haar duur te staan.

Recht op partneralimentatie

Zodra het huwelijk is geëindigd door echtscheiding, bestaat er de mogelijkheid om partneralimentatie te ontvangen van de ex-partner indien er sprake is van behoefte en behoeftigheid. Dit betekent dat indien een van beide ex-partners, de onderhoudsgerechtigde,  behoefte heeft aan een onderhoudsbijdrage omdat deze niet (voldoende) in het eigen levensonderhoud kan voorzien, de andere ex-partner, de onderhoudsplichtige, hierin moet voorzien. Uitgangspunt hierbij is de welstand van partijen ten tijde van het huwelijk.

Samen leven als ware men gehuwd

De alimentatieverplichting stopt zodra de onderhoudsgerechtigde gaat huwen, een geregistreerd partnerschap aangaat, of gaat samenleven ‘als ware men gehuwd’. Criteria voor de samenleving zijn dat er sprake moet zijn van een ‘duurzame relatie’, ‘een gezamenlijke huishouding’ en een ‘affectieve relatie’.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een onderhoudsgerechtigde gaat samenleven met een nieuwe partner, zonder dat dit wordt gemeld aan de onderhoudsplichtige. Voor onderhoudsplichtigen is het vaak ontzettend lastig om aan te tonen dat er daadwerkelijk wordt voldaan aan de criteria als voornoemd. Partijen proberen dan op alle mogelijke manieren bewijs te vergaren om aan te tonen dat sprake is van ‘samenleven als ware men gehuwd’. Bijvoorbeeld via berichten op sociale media.

Facebookberichten

Zo ook in de procedure die werd gevoerd tegen de vrouw die persoonlijke berichten over haar nieuwe partner op Facebook plaatste. Enkel op basis van deze berichten stelde het Gerechtshof vast dat er voldoende aanwijzingen waren dat de vrouw samenwoont als ware zij gehuwd in de zin van de wet.

Uit de berichten kwam namelijk naar voren dat de vrouw het brood van haar partner smeert en voor hem kookt. Verder bleek dat zij huishoudelijke taken verrichtte en samen met de nieuwe partner de honden uit liet, maar ook samen met haar de kinderen van de vrouw opvoedde. Daarbovenop had de nieuwe partner een nieuwe zonnebank en rozen voor de vrouw gekocht, en een fiets voor de dochter van de vrouw.

Einde partneralimentatie

Dit alles maakt dat het hof het gerechtvaardigd vond om vast te stellen dat sprake was van een duurzame affectieve relatie die meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Met deze vaststelling concludeerde het Gerechtshof dat de verplichting van de man tot het verstrekken van een onderhoudsverplichting van de vrouw was geëindigd. Dus geen partneralimentatie meer.

Conclusie

Plaats dus niet zomaar berichten op Facebook of andere social media, bedenk wie je ‘vrienden’ zijn, scherm je persoonlijke pagina af voor derden. Mocht u vrijblijvend meer informatie willen over bijvoorbeeld het eindigen van de alimentatieplicht dan kunt u geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

Contact opnemen

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter