Reorganisatie? Neem de ontslagregels in acht!

Inleiding
In geval van een reorganisatie om bedrijfseconomische redenen gelden er diverse ontslagregels, zoals het afspiegelingsbeginsel. Indien een bedrijf 20 of meer werknemers wil ontslaan, gelden er aanvullende regels voor collectief ontslag. In dat soort gevallen moet o.a. de OR – indien van toepassing – worden geraadpleegd en moet het collectief ontslag worden gemeld bij de vakbond(en).

Het is belangrijk dat een werkgever de regels volgt. Het UWV toets of dit het geval is en bepaalt uiteindelijk of een vergunning wordt afgegeven waarmee de werkgever de betreffende werknemers mag ontslaan.

Risico
Een werkgever die de ontslagregels niet c.q. niet op de juiste manier naleeft, loopt het risico dat het UWV geen toestemming geeft om tot ontslag over te gaan. Dan resteert nog wel een gang naar de rechter, maar dit kan – mede vanwege het voorgaande – wel eens in de papieren lopen.

Vaststellingsovereenkomst
Een recent voorbeeld uit de praktijk is Uber. In Nederland wilde Uber afscheid nemen van een aanzienlijk aantal werknemers. Uber deed melding van collectief ontslag bij het UWV. In de tussentijd bood zij alle werknemers een vaststellingsovereenkomst aan. Hetgeen overigens niet ongebruikelijk is. Meestal wordt in een vaststellingsovereenkomst een “tekenbonus” opgenomen, zodat het voor de werknemer aantrekkelijk kan zijn om de procedure bij het UWV niet af te wachten.

Zo ook de meerderheid van de werknemers van Uber. Zonder over de inhoud van de vaststellingsovereenkomsten te kunnen oordelen, is het achteraf gezien de vraag of deze werknemers daar goed aan hebben gedaan. Het UWV heeft namelijk geoordeeld dat Uber de ontslagregels niet juist heeft toegepast en gaf geen ontslagvergunningen af voor de overgebleven werknemers. Met als gevolg dat deze werknemers dus in dienst zijn gebleven van Uber.

Conclusie
Ga niet te lichtzinnig om met de ontslagregels. Hoewel de huidige (corona)crisis in veel gevallen een aanleiding zal zijn om een reorganisatie door te voeren, is daarmee niet gezegd dat het UWV daar altijd in mee gaat. De noodzaak moet goed worden onderbouwd en het UWV moet volledig worden geïnformeerd. Mocht u een reorganisatie overwegen, laat u zich dan bijstaan door een advocaat.

Vragen?
Heeft u vragen over de ontslagregels, een reorganisatie in de brede zin van het woord of andere arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter