Schadevergoeding voor naasten

Als een naaste door een fout van een ander overlijdt of blijvend letsel oploopt, heeft dit vaak voor deze naaste ook gevolgen. Hoewel in beginsel alleen het slachtoffer schade kan vorderen van de aansprakelijke partij, is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om als naaste schadevergoeding te vorderen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen shockschade en affectieschade. In dit blog wordt uitgelegd op welke vorm van schadevergoeding u als naaste mogelijk recht heeft.

Shockschade

Shockschade is psychische schade die iemand heeft opgelopen als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Het wordt ook wel schrikschade genoemd en komt vooral voor bij situaties waarin u een sterke emotionele band heeft met het slachtoffer. Deze vorm van schadevergoeding werd voor het eerst toegekend in het zogeheten ‘Taxi-bus’-arrest. Een moeder was getuige van een verschrikkelijk ongeval van haar 5-jarige dochtertje. Door de confrontatie met de gevolgen van deze vreselijke gebeurtenis had de moeder een psychische stoornis opgelopen. De rechter oordeelde, dat de moeder recht had op vergoeding van zogeheten shockschade.

Als iemand een ernstig ongeval veroorzaakt, is dat niet alleen onrechtmatig ten opzichte van het slachtoffer, maar onder voorwaarden ook jegens derden (waaronder dus ook de naasten van het slachtoffer). Om voor vergoeding van shockschade in aanmerking te komen moet er sprake zijn geweest van een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval. Dit moet een hevige emotionele schok teweeg hebben gebracht, waaruit geestelijk letsel voortvloeit. Er dient sprake te zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Dit zal zich met name voordoen als er sprake is van een nauwe affectieve relatie met het slachtoffer.

Voldoet u als naaste aan deze voorwaarden voor de vergoeding van shockschade, dan dient vervolgens bekeken te worden welke schade er aan u vergoed dient te worden. Naast smartengeld kunnen ook overige schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Denk daarbij aan verlies aan verdienvermogen of studievertraging. Van deze schade dient wel bewijs overgelegd te worden.

Affectieschade

Naast shockschade is het sinds 1 januari 2019 mogelijk om als naaste affectieschade te vorderen van de aansprakelijke partij. Het gaat hier om een vorm van smartengeld. U heeft hier recht op, omdat het ernstige voorval verdriet bij u als naaste teweeg heeft gebracht. Helaas heeft niet iedereen, die zichzelf als naaste van het slachtoffer ziet, recht op vergoeding van affectieschade. In de wet is beschreven wie er recht op affectieschade heeft. Het komt er in grote lijnen op neer, dat u als naaste een gezamenlijk huishouden met het slachtoffer dient te hebben, dan wel in een nauwe affectieve relatie  tot het slachtoffer staat.

Vergoeding van affectieschade is alleen mogelijk als er sprake is van uitzonderlijk ernstig letsel. Anders dan bij andere vormen van schadevergoeding gelden er voor de vergoeding van affectieschade vaste bedragen. Deze vergoedingen lopen uiteen van € 12.500,00 tot € 20.000,00. Voor de hoogte van de aanspraak is de relatie van de naaste tot het slachtoffer van belang. Daarnaast is van belang of er sprake is van blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer en of er sprake was van een ongeval of een misdrijf.

Contact

Heeft een naaste van u een ongeval gehad en lijdt u hierdoor schade? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten.
Wij zullen samen met u bekijken, of u recht heeft op schadevergoeding.

Over Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer

Mona de Vries-Meijer is sinds 2007 advocaat. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en overlijdensschade zaken, met focus op ondernemers met letsel. Daarnaast is zij gespecialiseerd in insolventierecht.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140069
E-mail m.de.vries@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter