Scheiden… is mediation iets voor ons?

Steeds meer mensen kiezen er bewust voor om in onderling overleg de gevolgen van hun echtscheiding te regelen. Door het overleg kan worden voorkomen dat partners in een “vechtscheiding”  terechtkomen. De gevolgen voor hun kinderen houden partners zo beperkt als mogelijk, door te kiezen voor mediation. Dat is belangrijk, want ook na een scheiding blijf je samen ouders van de kinderen.

Als je kiest voor mediation, voer je samen gesprekken aan tafel en probeer je op een respectvolle manier afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. De mediator speelt een neutrale en onpartijdige rol.

Onder leiding van een mediator wordt geprobeerd om tot afspraken te komen waar beide partijen verder mee kunnen. Het belang van de kinderen wordt daarbij nooit uit het oog verloren.

In de gesprekken wordt stilgestaan bij de emoties die komen kijken bij het scheidingsproces. Er is tevens ruimte voor het bespreekbaar maken van de wensen van de kinderen.

De zakelijke afhandeling is eveneens belangrijk. Als partners afspraken maken, is het handig om ook juridische informatie te ontvangen. Het is de taak van een mediator om de partners op een juiste manier te informeren. Van partners wordt verwacht dat zij elkaar inzage geven in bijvoorbeeld financiële stukken. Dit zorgt ervoor dat de afspraken die uiteindelijk worden gemaakt, zorgvuldig tot stand komen. De praktijk laat zien dat afspraken die door de partners zelf gemaakt worden, makkelijker (en beter) worden nageleefd.

Van de gesprekken aan tafel maakt de mediator verslagen. De uiteindelijke afspraken omtrent de kinderen worden uitgewerkt in een ouderschapsplan. De overige afspraken die worden gemaakt in het kader van scheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

De mediator zal de afspraken van de partners vervolgens aan de rechtbank toezenden. De rechter kan de scheiding vervolgens “op papier” afwikkelen. Hierdoor voorkom je dat je tegenover elkaar in de rechtbank komt te staan.

De scheiding is in veel gevallen sneller afgerond indien partners kiezen voor mediation. De kosten worden bovendien beperkt doordat partners samen één mediator betalen die de partners samen begeleidt.

Tanger Advocaten biedt u de mogelijkheid om via mediation tot een respectvolle afronding van de scheiding te komen. Mr. Raquella Bottenheft is lid van de vFAS. De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het Familierecht. Advocaten die zijn aangesloten bij de vFAS, worden tevens opgeleid tot scheidingsmediator. Mocht u kennis willen maken met mr. Bottenheft, neem dan gerust contact met haar op via het nummer 0255 – 547 816 of via r.bottenheft@tanger.nl

Over Mr. R. Bottenheft

Raquella is zowel advocaat als mediator op het gebied van het personen- en familierecht.
Zij is in het jaar 2013 beëdigd als advocaat en vanaf dat moment ook verbonden aan Tanger advocaten.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 890
E-mail r.bottenheft@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter