Welke straf kun je krijgen bij rijden onder invloed van alcohol?

Als je wordt verdacht van het rijden onder invloed zijn er verschillende manieren waarop het Openbaar Ministerie de strafzaak kan afdoen. Afhankelijk van het alcoholpercentage kan de officier van justitie beslissen om de zaak zonder een zitting af te doen en een geldboete op te leggen. De officier kan ook kiezen om je op te roepen voor een OM-zitting. Dit is geen zitting bij een onafhankelijke rechter maar een gesprek met de officier van justitie die een strafvoorstel doet. Dat gebeurt in de vorm van een strafbeschikking waartegen je verzet kan instellen bij het OM. Daarna zal de zaak worden beoordeeld door een onafhankelijke rechter. Dat gebeurt ook als je wordt gedagvaard bij de rechtbank.

Bestuursrecht

Naast een strafrechtelijke afdoening kan ook het CBR in beeld komen. Die kan bestuursrechtelijke maatregelen opleggen die variëren van het opleggen van een cursus (bijvoorbeeld de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) of het opleggen van een onderzoek naar de geschiktheid. Ook kan het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Dit betekent dat je niet meer mag rijden totdat het CBR heeft besloten dat je hiervoor geschikt bent. Vaak wordt er dan een psychiater ingeschakeld om dit te laten beoordelen. De kosten van het onderzoek (totaal €1297,-) zijn voor rekening van de bestuurder. Mocht er sprake zijn van ongeschiktheid dan kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Bezwaar

Het is mogelijk om bezwaar in te stellen tegen beslissingen van het CBR. Dit moet binnen 6 weken ingediend zijn en daarna zal het CBR een hoorzitting houden om de bezwaren te bespreken. Vervolgens komt er een beslissing op bezwaar waartegen je beroep kunt instellen bij de rechtbank.

Advies

Wat voor straf of maatregel wordt opgelegd is afhankelijk van zeer veel factoren. Laat je vooraf dan ook door een gespecialiseerd advocaat bijstaan. Neem hierover vrijblijvend contact op met mr. Robert Polderman.

Over Mr. R. Polderman

Robert Polderman is gespecialiseerd in strafrecht, jeugdrecht, tbs, ISD, verkeerszaken, ots, penitentiair recht en bezwaar- en beroepsprocedures tegen het CBR en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140064
E-mail r.polderman@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter