Volledige proceskostenvergoeding: een wijze les

Toegang tot de rechter is een kernwaarde van het Nederlandse rechtssysteem. Dit komt onder meer tot uiting in de forfaitaire proceskostenveroordeling in handelszaken. Kort gezegd betekent dit dat proceskosten door de rechter worden vastgesteld aan de hand van een puntensysteem. Hierdoor zijn proceskosten van tevoren goed te voorspellen. Ook voorkomt dit puntensysteem dat de ‘verliezer’ alle proceskosten van de andere partij moet betalen. Procederen zou anders haast onbetaalbaar zijn.

Hierop zijn uitzonderingen. In familiezaken dragen partijen bijvoorbeeld vaak hun eigen kosten. Maar ook een volledige proceskostenveroordeling is mogelijk, waarbij ook alle advocaatkosten van de andere partij moeten worden vergoed. Dit gebeurt nog al eens in intellectueel eigendomszaken.

Ook in handelszaken is het mogelijk een volledige proceskostenveroordeling te krijgen. Toewijzing van zo’n verzoek is meer uitzondering dan regel. Een dergelijk geval deed zich onlangs voor bij het Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:171). De casus in het kort:

De zaak draait om de verkoop van een schilderij. Dit schilderij (‘Langs het kanaal’) werd door een kunsthandelaar namens X verkocht. Als koopprijs ontving X naast een geldbedrag een aantal schilderijen, waaronder de ‘Avondschemering’ van een overleden schilder.

X raakt vervolgens verwikkeld in twee procedures: één tegen de erven van de overleden schilder en één tegen een oude compagnon van de kunsthandelaar, Y. Zowel de erven als Y vorderen afgifte van de schilderijen op basis van een eigendomsrecht.

In beide procedures neemt X totaal verschillende standpunten in. In de procedure tegen de erven zegt X Langs het kanaal te hebben verkocht (en daarmee de eigendom te hebben verloren). In de procedure tegen Y zegt X echter eigenaar van het betreffende schilderij te zijn gebleven.

Voor deze handelswijze wordt X door het Hof (in de zaak tegen Y) afgestraft. Niet alleen moet hij het schilderij teruggeven aan Y, ook moet hij de volledige proceskosten van Y vergoeden. Kort en goed vindt het Hof dat X misbruik van procesrecht heeft gemaakt door tegenstrijdige stellingen in te nemen. Ook het achterhouden van informatie levert (als schending van de waarheidsplicht) misbruik van procesrecht op. De advocaat van X is disciplinair gestraft.

Kortom, procederen is vakmanschap en vereist een correcte proceshouding. Scherp aan de wind zeilen lijkt slim, maar kan u duur komen te staan. Geef uw handelsgeschillen daarom in handen aan een specialist. Daarvoor bent u bij Axel de Groot aan het juiste adres. Bel of mail haar gerust!

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter