WBTR: bestuurders opgelet!

Veel bestuurders zetten zich – veelal belangeloos – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is maatschappelijk nuttig en nodig. De regels daarvoor zijn recent aangepast.

Wat is het WBTR?

Op 10 november 2020 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangenomen. De ingangsdatum is nog niet bekend gemaakt, maar naar verwachting in 2021. Doel is om de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij onder andere verenigingen en stichtingen te verbeteren, en om die gelijk te trekken met andere rechtspersonen zoals de besloten vennootschap.

Bestuurders moeten zich binnen de vervulling van hun taak richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie. Ook bestuurders van stichtingen en verenigingen zijn gehouden tot een behoorlijke taakvervulling en elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Dat was op zich al zo voor bestuurders van BV’s en NV’s maar geldt nu ook voor verenigingen en stichtingen.

Wat is nieuw aan het WBTR?

Nieuw voor bestuurders van verenigingen en stichtingen is dat de regeling voor aansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taakvervulling bij faillissement ook voor hen gaat gelden. Dat kan dus leiden tot privé aansprakelijkheid voor het hele tekort ( dus alle onbetaalde schulden) van de failliete vereniging en stichting. Daarnaast geeft de wet nog meer regels voor bestuur, toezicht en bijvoorbeeld stemmen in geval van tegenstrijdig belang.

Statuten aanpassen voor WBTR

Voor veel verenigingen en stichtingen zal gelden dat de statuten aangepast moeten worden. Dat  hoeft niet direct maar mag bij de eerstvolgende  statutenwijziging.

Kortom, een vergaande gelijkschakeling van de positie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de bestuurders van stichtingen en verenigingen met die van besloten vennootschappen.

Verenigingen, stichtingen en bestuurders dienen hier op bedacht te zijn, in ieders belang. Belangeloos bestuurswerk moet geen privé drama worden. Voor het geval er toch iets fout gaat, is een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan te bevelen.

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter