Wet Franchise per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 zal de Wet Franchise worden ingevoerd. Franchisegevers en franchisenemers zullen per 1 januari 2021 volledig moeten voldoen aan de Wet Franchise. Dit geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande franchiseovereenkomsten. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt voor sommige bepalingen een overgangsregeling.

In de huidige situatie geldt er tussen franchisegever en franchisenemer een grote mate van contractsvrijheid. Deze vrijheid zal met de invoering van de wet deels worden ingeperkt. Hieronder volgen enkele aspecten die straks door de Franchisewet beheerst zullen worden.

Informatieverplichting

De Franchisewet schrijft voor welke informatie door de franchisegever aan de franchisenemer verstrekt moet worden tijdens de onderhandelingen. Het gaat om alle informatie waarvan de franchisegever weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat die voor franchisenemer van belang is om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Het verstrekken van een exploitatieprognose wordt – in lijn met vaste rechtspraak van de Hoge Raad – niet verplicht. Alle relevante informatie moet minimaal vier weken voor het ondertekenen van de franchiseovereenkomst worden verstrekt. Tijdens die periode mogen er geen aanvullingen of wijzigingen worden doorgevoerd die bezwarend uitpakken voor de kandidaat-franchisenemer. De franchisegever mag de kandidaat- franchisenemer tijdens deze periode ook niet aanzetten tot het doen van betalingen of investeringen die samenhangen met de nog te sluiten franchiseovereenkomst, zoals investeringen ten behoeve van de koop van een bedrijfspand of apparatuur.

Tussentijds wijzigen van bestaande overeenkomsten

De franchisegever heeft de voorafgaande instemming van de franchisenemer nodig als hij van plan is om de franchiseovereenkomst te wijzigen en deze plannen bepaalde in de Franchisewet genoemde financiële gevolgen hebben voor de franchisenemer. De franchiseovereenkomst kan bepalen dat de financiële gevolgen een bepaald drempelbedrag moeten overstijgen voordat de voorafgaande instemming van de franchisenemer nodig is.

Concurrentiebeding

Onder de Franchisewet mag een concurrentiebeding van de franchisenemer niet langer mag duren dan één jaar en qua gebied niet groter mag zijn dan het exclusieve werkgebied waar de ondernemer actief was. Ruimere concurrentiebedingen zijn niet meer geldig.

Al met al beoogt de Franchisewet de relatie tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger te maken. Naleving van de Franchisewet vergt echter in veel gevallen aanpassing van de franchiseovereenkomst. Heeft u vragen over de Franchisewet of wilt u uw franchiseovereenkomst in overeenstemming laten brengen met de Franchisewet? Neem dan vrijblijvend contact op met Axel de Groot.

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter