Wetsvoorstel: beperkte wettelijke gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Hiermee wordt de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven. Het wetsvoorstel heeft tot doel het huidige huwelijksgoederenrecht te moderniseren, zodat het beter aansluit op de samenleving van deze tijd. Eén op de drie huwelijken eindigen tegenwoordig immers in een scheiding. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De voorgestelde wetgeving zal waarschijnlijk al per 1 januari 2017 van kracht worden en geldt alleen voor nieuw te sluiten huwelijken. Wat houdt dit wetsvoorstel in?

Het huidige huwelijksvermogensrecht: de (automatische) gemeenschap van goederen

Nu is het zo dat als u trouwt, of een geregistreerd partnerschap aangaat, u automatisch in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd. Alles wat u had bij het aangaan van het huwelijk (een huis, spaargeld, een onderneming, maar ook schulden) en alles wat u tijdens het huwelijk verwerft, is van u samen. Ook een eventuele schenking of erfenis valt in principe in de huwelijksgoederengemeenschap, tenzij deze is verkregen onder een uitsluitingsclausule. Dit is anders wanneer u voor het huwelijk iets met uw huwelijkspartner afspreekt over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk bij een notaris (huwelijkse voorwaarden). Wilt u dus voorkomen dat er met het sluiten van het huwelijk een algehele gemeenschap van goederen ontstaat, dan dient u onder de huidige wetgeving bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te laten stellen.

Wetsvoorstel aanpassing huwelijksvermogensrecht

Het wetsvoorstel brengt verandering in de huidige situatie. Wanneer u dan vooraf niets afspreekt, zal in het kort het volgende gelden.
Al het vermogen en de schulden die de partners al hadden voor het sluiten van het huwelijk, blijft ook na het huwelijk privévermogen of -schuld. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens huwelijk behoort tot de huwelijksgemeenschap. Dit heet een “beperkte gemeenschap van goederen”. Wie toch in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen, zal dit door de notaris moeten laten vastleggen. Dat is dus in zekere zin het omgekeerde van de huidige situatie. Voor ondernemers zal daarnaast gelden dat voor de onderneming die buiten de huwelijksgemeenschap valt, aan de gemeenschap een redelijke vergoeding kan worden toegekend voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot heeft aangewend voor de onderneming.

Voor- en nadelen

De bedoeling van het wetsvoorstel is de modernisering van het huwelijksvermogensrecht. Dat iedere echtgenoot zijn of haar privévermogen of schuld voor zichzelf houdt, past beter in de huidige samenleving. Voordeel is dat niet alles meer automatisch in een gemeenschap van goederen valt.

Tegenstanders van het wetsvoorstel zijn bang dat de beperkte gemeenschap van goederen veel meer administratie voor de gehuwden met zich mee zal brengen en dat er meer verdelingsproblemen bij echtscheiding zullen ontstaan. De schulden en de vermogens zullen immers vooraf goed gedocumenteerd moeten worden, om later ruzie daarover te voorkomen. Ook nu bestaan bij huwelijkse voorwaarden al problemen, want door vrijwel niemand wordt een in de huwelijksvoorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding uitgevoerd. Hoe dit in de praktijk zal uitwerken is nog even afwachten.

Heeft u een vraag over echtscheiding, huwelijkse voorwaarden of de gemeenschap van goederen? Neemt u dan gerust contact op met Tanger Advocaten voor een vrijblijvend gesprek, zodat wij kunnen bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter