WHOA werkt: eerste akkoord in Noord-Holland is een feit

WHOA Akkoord

De net ingevoerde WHOA (Wet Homologatie Onderhands akkoord) heeft zijn nut en slagkracht al bewezen. Op 19 februari jl. heeft de rechtbank Noord-Holland voor het eerst een dergelijk onderhands akkoord goedgekeurd (zie ECLI:NL:RBNHO:2021:1398).

Door corona stilgevallen bedrijf

Het betrof een onderneming in de evenementenbranche die zich bezig houdt met audiovisuele technische producties van grootschalige evenementen. Tot de corona crisis deed het bedrijf het goed. Per 15 maart 2020 waren evenementen niet meer toegestaan en vielen de bedrijfsactiviteiten stil. Na  reorganisatie en kostensanering (personeel ontslagen, huur bedrijfsruimte beëindigd, leasecontracten van auto’s en machines beëindigd) resteerde nog een schuldenlast van circa 1,5 miljoen euro.

Een in juni 2020 aan de schuldeisers aangeboden akkoord bleek niet haalbaar vanwege het aantal tegenstemmers. De WHOA maakte een nieuwe poging mogelijk.

Maatwerk schuldeisers; openbreken overeenkomst 

Met behulp van een gedeeltelijke aflossing van de rekening-courant van de directie en een nieuwe bankfinanciering kregen de in klassen ingedeelde schuldeisers een bepaald percentage van hun vordering aangeboden (belasting 21%; concurrente schuldeisers 16%) en kon aan een bijzondere schuldeiser (met retentierecht op de inventaris) een speciale regeling aangeboden worden.  Verder wordt verzocht om beëindiging van een huurovereenkomst voor drie printers.

Tegenstem overruled

De schuldeisers konden online hun stem uitbrengen. De rechtbank constateerde dat geen van de wettelijke afwijzingsgronden zich voordeed en passeerde de bezwaren van een tegenstemmende schuldeiser: voldoende onderbouwd was dat schuldeisers met het akkoord beter af zijn dan bij een vereffening van het vermogen van aanvrager in een faillissement. De huurovereenkomst werd beëindigd.

Nieuwe toekomst

Het bedrijf kon zo faillissement met alle schade van dien afwenden en gesaneerd een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Herkenbaar?

Verkeert uw bedrijf ook in moeilijkheden en wilt u ook uw WHOA mogelijkheden onderzoeken?

Neem gerust contact met ons op!

 

Boddaert Advocaten

Mona de Vries -Meijer

Axel de Groot

 

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter