Zakelijk geschil oplossen zonder rechter: drie mogelijkheden

In mijn commerciële procespraktijk komt het geregeld voor dat een ondernemer pas contact zoekt nadat de gemoederen in een zakelijke geschil hoog zijn opgelopen. Dat is ook begrijpelijk: als ondernemer probeer je het probleem eerst zelf op te lossen, voordat je een advocaat inschakelt. Juridische stappen en vooral gerechtelijke procedures lijken onvermijdelijk zodra er een advocaat in beeld is. Maar dat hoeft niet! In Nederland zijn er namelijk verschillende manieren om een geschil op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt. In dit blog bespreek ik kort drie varianten: onderhandelen, bindend advies en arbitrage.

Optie 1: Onderhandelen

Allereerst de meest voor de hand liggende optie: onderhandelen. Met onderhandelingen probeert u met de wederpartij tot een oplossing te komen. U kunt deze onderhandelingen zelf voeren of uit handen geven aan een advocaat. In beide gevallen is het verstandig om de afspraken goed vast te (laten) leggen in een vaststellingsovereenkomst; zo kunnen onduidelijkheden of problemen worden voorkomen.

Optie 2: Bindend advies

Een andere mogelijkheid is het inschakelen van een of meerdere bindend adviseurs die de zaak beslecht(en). Het bindend advies vervangt dan een procedure bij de rechter en is veel informeler en sneller. Partijen leggen hun afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst, die bindend is voor partijen. Het bindend advies is echter geen vonnis. Wel kunnen partijen het bindend advies voorleggen aan een rechter.

Optie 3: Arbitrage

Hierin verschilt bindend advies van arbitrage. Deze vorm van geschillenbeslechting eindigt wel in een vonnis, gewezen door arbiters (particuliere rechters). Een arbitraal vonnis is een voor beide partijen bindende afspraak, die – na toestemming van de rechter – kan worden geëxecuteerd. Diverse bracheorganisaties werken met hun eigen arbitragecommissies, vaak geschillencommissies genoemd. Hierover staat vaak het nodige te lezen in de algemene voorwaarden. Het voordeel van arbitrage is dat het informeler en (veel) sneller is dan een procedure bij de gewone rechter. Ook zijn de vonnissen in beginsel niet openbaar, wat in sommige gevallen een pré kan zijn boven een vonnis van de gewone rechter. Het nadeel van arbitrage zit in de kosten: partijen zullen de – vaak aanzienlijke kosten – van de arbiters zelf moeten betalen.

 

Voor het voeren van onderhandelingen dan wel ondersteuning bij bindend advies of arbitrage, bent u bij Tanger Boddaert Advocaten aan het juiste adres. Neem gerust vrijblijvend contact op met Axel de Groot.

 

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter