HomeRechtsgebieden

Rechtsgebieden

Privacyrecht

Op 25 mei 2018 is in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.…
Lees verder

Adoptie

Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen tezamen of…
Lees verder

Afstamming

Gehuwden/geregistreerd partners In principe geldt dat degene met wie de vrouw  – waar het kind…
Lees verder

Gezag

Minderjarige kinderen staan onder gezag. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één…
Lees verder