Aanbestedingsrecht

Overheden en sommige semi-overheidsinstellingen zijn verplicht werken en diensten aan te besteden. En steeds vaker doen ook middelgrote en grote ondernemingen aan aanbesteding van werken en diensten.

Het aanbestedingsrecht is een relatief jong rechtsgebied dat volop in beweging is. Dit omdat de regelgeving, zowel nationaal als Europees, regelmatig wijzigt. Maar ook omdat er steeds meer over wordt geprocedeerd en er steeds meer jurisprudentie komt.

De belangen zijn vaak groot, de regelgeving omvangrijk en de aanbestedingsdocumenten zijn regelmatig onduidelijk of tegenstrijdig. Dit in combinatie met zeer korte termijnen maakt het aanbestedingsrecht het domein van alleen gespecialiseerde advocaten.

Tanger Advocaten heeft die in huis.

Neem contact op bij vragen over

  • Aanbestedingsvoorwaarden

  • Gunningscriteria
  • Bestek
  • Selectiecriteria
  • Inkoopprocedure
  • Kort geding aanbesteding
  • Nota van Inlichtingen
  • Transparantiebeginsel

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen