Aangepaste termijnen partneralimentatie in de toekomst – het nieuwe wetsvoorstel nader belicht.

Voor wie?

Op 11 december 2018 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De prognose is dat dit wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking treedt. Het wetsvoorstel geldt alleen voor echtscheidingen die na 1 januari 2020 worden uitgesproken.

De huidige wet bepaalt in artikel 1:157 lid 4 BW dat de verplichting tot het voldoen van partneralimentatie eindigt na het verstrijken van een termijn van twaalf jaar. Indien uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren en het huwelijk korter duurt dan vijf jaar, bestaat deze verplichting zo lang als de duur van het huwelijk.

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel vinden de termijn van twaalf jaar lang en niet meer van deze tijd.

Beperking termijn

Het wetsvoorstel beperkt om deze reden de duur van de verplichting tot het voldoen van partneralimentatie, tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

De uitzonderingen:

  1. indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt. De verplichting tot het voldoen van partneralimentatie blijft bestaan totdat het jongste kind twaalf jaar oud wordt. De duur is maximaal twaalf jaar.
  2. indien het huwelijk langer duurt dan vijftien jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd. De verplichting tot het voldoen van partneralimentatie eindigt niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  3. indien het huwelijk langer duurt dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en zijn of haar leeftijd meer dan tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd. De duur is maximaal tien jaar.

In het wetsvoorstel is ook een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Indien de beëindiging van de alimentatie door het verstrijken van de termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van degene die recht heeft op de alimentatie, kan de rechter alsnog een termijn vaststellen.

De alimentatiegerechtigde dient in dat geval binnen drie maanden (sinds beëindiging van de termijn) een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen of verlenging van de termijn na ommekomst daarvan mogelijk is.

Heeft u vragen over partneralimentatie, of andere aspecten van het familierecht? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied.

Neem direct contact op

 

Over Mr. R. Bottenheft

Raquella is zowel advocaat als mediator op het gebied van het personen- en familierecht.
Zij is in het jaar 2013 beëdigd als advocaat en vanaf dat moment ook verbonden aan Tanger advocaten.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 890
E-mail r.bottenheft@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter