De NOW regeling 2.0 voor de werkgever

De grote lijnen blijven hetzelfde als onder de NOW 1.0, al wordt de periode nu geen 3, maar 4 maanden. Dat betekent dat wordt gekeken naar het omzetverlies over 4 maanden en de loonsom van periode 6, 7, 8 en 9. Dat zijn de maanden juni, juli, augustus en september.

Doe je als werkgever 4-weeks aangifte dan wordt dat waarschijnlijk week 21 tot en met week 36. Die eindigt echter al op 6 september en dat is wat vroeg voor een regeling die loopt tot en met 30 september. Wellicht verandert dit nog, maar daarvoor moeten we wachten op de definitieve uitwerking. Die komt in de loop van juni.

Voor de omzet moet je kijken naar de 4 maanden die aansluiten op de periode die je voor NOW 1.0 hebt gebruikt. Heb je niet meegedaan aan NOW 1.0, dan mag je ook voor NOW 2.0 schuiven met de beginmaand, dus bijvoorbeeld juli/augustus/september/oktober i.p.v. juni/etc. Het is nog even de vraag hoe de referentie-omzet wordt berekend, nu de periode is verlengd naar 4 maanden. Het ligt voor de hand om de omzet van 2019 dan door 3 te gaan delen.

Als basis voor het voorschot en de maximale hoogte van de subsidie dient de loonsom van maart of periode 3.

De NOW 2.0 kan worden aangevraagd tussen 6 juli en 31 augustus. In de aanloop daarnaartoe wordt de definitieve Regeling gepubliceerd waarin de hoofdlijnen zijn omgezet in concrete regelgeving.

Opslag gaat van 30% naar 40%
De vaste opslag voor vakantiegeld, pensioen en werkgeverslasten gaat van 30 naar 40%. Daarmee is de subsidie nog steeds niet volledig kostendekkend, maar het is natuurlijk wel een forse verbetering.

Ontslagboete aangepast
De extra afslag in de subsidie van 50% bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden uit de NOW 1.0 komt niet terug in NOW 2.0. Het effect van een dalende loonsom dat ervoor zorgt dat de subsidie zelfs volledig kan verdampen, blijft wel gehandhaafd. De Minister heeft in overleg met de Sociale Partners wel afgesproken dat als er voor meer dan 20 man toch economisch ontslag wordt aangevraagd en toegestaan, er een extra korting van 5% komt op het uiteindelijke subsidiebedrag, tenzij met vakbonden afspraken zijn gemaakt. Contracten die van rechtswege aflopen, verlagen natuurlijk wel de loonsom en daarmee de subsidie, maar vallen uitdrukkelijk niet onder ‘ontslag wegens bedrijfseconomische reden’.

Bonus, winstuitkering en inkoop van eigen aandelen mag niet
Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen voor het jaar 2020, tot en met de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het gaat dus niet om bijvoorbeeld een bonus voor het interne personeel. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. De Minister heeft aangegeven dat er voor bepaalde (MKB-)bedrijven een uitzondering komt.

Subsidies tellen mee als omzet bij het berekenen van de NOW
De schrik sloeg menigeen om het hart bij het lezen van de tekst in de Kamerbrief die luidt: ‘Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten die in deze brief wordt aangekondigd. Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.’

Aangezien de NOW ook een subsidie is, suggereert dit dat je de subsidie die je hebt gekregen in het kader van NOW 1.0 mee zou moeten tellen als omzet bij het berekenen van het omzetverlies voor NOW 2.0. Dan blijft er dus voor niemand enige subsidie over. Dat lijkt gelukkig niet zo te zijn, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je gebruik maakt voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, de opvolger van de TOGS, die kan oplopen tot maximaal € 50.000,- voor 4 maanden.

Wil u meer informatie over dit onderwerp, of andere aan het arbeidsrecht gerelateerde onderwerpen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Ton van der Baan (a.van.der.baan@tanger.nl of 06-54 63 67 83) of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Neem direct contact op

 

Lees ook onze andere artikelen over Corona-gerelateerde onderwerpen:

Over Mr. A.G.P. van der Baan

Ton is partner ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij adviseert en procedeert op ondernemingsrechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied, in de meest brede zin. Zijn cliënten variëren van particulieren en beginnende ondernemers in het mkb tot grote ondernemingen.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121407
Rechtstreeks 06-546 36 783
E-mail a.van.der.baan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter