De NOW-regeling en de payrollwerkgever

Een van de doelstellingen van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) was om payrollwerknemers te beschermen net zoals reguliere werknemers in dienst van de inlener/opdrachtgever. De NOW 1.0 en de NOW 2.0 regeling hebben ten doel om op aanvraag van de werkgever subsidie te verstrekken voor de loonkosten van werknemers die bij hem in dienst zijn. Ook de payrollwerkgever kan, als aan de voorwaarden wordt voldaan, voor zijn payrollwerknemers een loonkostensubsidie aanvragen.

Een van de voorwaarden is dat er bij de payrollwerkgever sprake moet zijn van een omzetverlies van minstens 20%. Als de payrollwerkgever daarvoor niet in aanmerking komt en dus geen loonkostensubsidie krijgt maar wel minder omzet genereert, bij gelijkblijvende kosten, dan zal hij genoodzaakt kunnen worden tot het ontslaan van zijn payrollwerknemers op bedrijfseconomische gronden en daarvoor moet de payrollwerkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Probleem daarbij is dat de Ontslagregeling van het UWV bepaalt dat bij een ontslagvergunningsaanvraag op bedrijfseconomische gronden, deze omstandigheden niet bij de payrollwerkgever, maar bij de inlener/opdrachtgever worden getoetst. Het kan dan voorkomen dat bij de inlener/opdrachtgever helemaal geen bedrijfseconomische noodzaak bestaat voor ontslagen, bijvoorbeeld omdat hij voor zijn (eigen) werknemers een loonkostensubsidie heeft ontvangen. Daarbij komt ook nog dat de payrollwerknemer die voor de ontslagvergunning in aanmerking zou komen, de werknemer moet zijn die volgens het afspiegelingsbeginsel, zoals dat bij de inlener/opdrachtgever wordt toegepast, in aanmerking komt voor ontslag. Als er bij de inlener/opdrachtgever dus geen noodzaak bestaat om werknemers te ontslaan, kan de payrollwerkgever zonder loonkostensubsidie in de knel komen met het afspiegelingsbeginsel en daardoor mogelijk geen ontslagvergunning van het UWV krijgen.

Aldus kan de NOW-regeling in samenhang met de Ontslagregeling ervoor zorgen dat ontslag van payrollwerknemers door payrollwerkgevers lastiger of zelfs onmogelijk is.

Wil u meer informatie over dit onderwerp, of andere aan het arbeidsrecht gerelateerde onderwerpen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Ton van der Baan (a.van.der.baan@tanger.nl of 06-54 63 67 83) of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Over Mr. A.G.P. van der Baan

Ton is partner ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij adviseert en procedeert op ondernemingsrechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied, in de meest brede zin. Zijn cliënten variëren van particulieren en beginnende ondernemers in het mkb tot grote ondernemingen.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121407
Rechtstreeks 06-546 36 783
E-mail a.van.der.baan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter