Gezamenlijk gezag

Op 24 november 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel inzake het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning aangenomen. Momenteel krijgen gehuwde ouders van rechtswege gezamenlijk gezag, maar bij ongehuwde ouders ligt dit anders.

Wat is erkenning?
Het juridische ouderschap ontstaat door erkenning. Door de erkenning ontstaat er een familierechtelijke betrekking, een onderhoudsplicht en het kind en de ouder worden elkaars erfgenaam.

Wat is gezag?
Het is het recht en de plicht om het kind te verzorgen en op te voeden. Je mag als ouder met gezag ook het kind vertegenwoordigen. Je wordt als ouder met gezag betrokken in de keuze voor een school. Ook moet je toestemming geven voor medische behandelingen en voor het aanvragen van een paspoort.

Kortom: de ouder kan door het gezag beslissingen nemen over het kind en krijgt daardoor – net als de andere ouder – een volwaardige rol.

In de praktijk
Uit onderzoek blijkt dat veel ongehuwde partners niet weten dat het gezag los van de erkenning moet worden geregeld. Dit heeft tot gevolg dat er ongehuwde partners zijn die geen gezag over hun kind hebben, zonder dat zij dit weten.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel zorgt dat ongehuwde partners bij erkenning van het kind van rechtswege gezamenlijk gezag krijgen, zonder tussenkomst van de rechter. Het verschil tussen gehuwde en ongehuwde ouders wordt hierdoor opgeheven.

Het nieuwe systeem past goed in de moderne samenleving, waarin partners minder snel kiezen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Vragen?
Wil je meer weten over erkenning of gezag en/of zit je in een soortgelijke situatie? Neem dan contact op met mr. R. Bottenheft. Zij helpt u graag verder! Dit kan via het telefoonnummer 0255 – 547 816 of per e-mail: r.bottenheft@tanger.nl

Over Mr. R. Bottenheft

Raquella is zowel advocaat als mediator op het gebied van het personen- en familierecht.
Zij is in het jaar 2013 beëdigd als advocaat en vanaf dat moment ook verbonden aan Tanger advocaten.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 890
E-mail r.bottenheft@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter