Goed ontslagdossier vermindert risico op (te) hoge billijke vergoeding.

Dit jaar is een aantal uitspraken gepubliceerd in ontslagzaken, waarin werkgevers zijn veroordeeld om nogal hoge billijke vergoedingen te betalen – boven de transitievergoeding – omdat de werkgever te snel een ontslagprocedure aanhangig had gemaakt.

Ontslagprocedure

Wanneer een ontslagverzoek op basis van een ontoereikend dossier wordt afgewezen, maar wel leidt tot een verstoorde arbeidsrelatie, dan wordt de arbeidsovereenkomst door de rechter doorgaans ontbonden, en wordt de werkgever gestraft met een hoge tot zeer hoge ontslagvergoeding.

Een goed ontslagdossier

Hoe legt u nu een goed ontslagdossier aan? Het flauwe antwoord is, dat het afhangt van alle omstandigheden. Maar het komt er doorgaans op neer dat als de werknemer dingen doet of nalaat die de werkgever niet acceptabel vindt, de werknemer altijd gewaarschuwd moet worden en vrijwel altijd meerdere kansen moet krijgen om te verbeteren. De gedachte is dat iedereen, dus ook werknemers, fouten mag maken en dat één of zelfs enkele fouten niet snel kunnen leiden tot ontslag. Zelfs niet als het ernstige fouten zijn.

Bij zeer ernstige feiten is ontslag wel mogelijk, of als er in een periode zoveel klachten zijn, dat de werknemer feitelijk disfunctioneert. Maar dan nog moet de werkgever hem wel hebben geholpen om te verbeteren.

Documenteren en bevestigen

Kort en goed betekent dit dat de werkgever er verstandig aan doet om incidenten altijd aan de werknemer te bevestigen. Dat kan ook per mail, sms, WhatsApp of wat dan ook, en het mag ook in vriendelijke bewoordingen. Zolang maar aantoonbaar is dat de werknemer is gewezen op de tekortkoming.

Worden de fouten te ernstig of te frequent, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten om te bespreken hoe de volgende waarschuwing moet worden geformuleerd , hoe een verbetertraject kan worden opgezet, of hoe het traject richting ontslag wegens disfunctioneren of verstoorde verhoudingen er uit ziet..

De uitspraken die dit jaar zijn gepubliceerd laten zien dat de rechter de lat voor de werkgever vrij hoog neerlegt. Hoger dan de afgelopen jaren gebruikelijk was.

Een te voortvarend ingediend ontslagverzoek kan tot zeer hoge ontslagvergoedingen leiden. Wees dus als werkgever nog zorgvuldiger dan u al was.

Neem direct contact op

 

Over Mr. A. G. Moeijes

Michel is sinds 1993 advocaat en heeft sindsdien in verschillende rechtsgebieden gewerkt, maar hoofdzakelijk voor ondernemers. Overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, kleine en grote overnames, aandeelhoudersgeschillen, procedures, scheiding, ontslag, rechtspersonenrecht en reorganisaties.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-557 05 734
E-mail a.g.moeijes@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter