Het “nieuwe trouwen”

Op 1 januari 2018 treedt De Wet Beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking. Maar wat houdt deze nieuwe wet in? En wat gaat er door de inwerkingtreding van deze nieuwe wet veranderen?

Huidig systeem

Indien u voor 1 januari 2018 trouwt, geldt het huidige wettelijke uitgangspunt van de gemeenschap van goederen. Dat betekent dat in het geval dat u wenst te scheiden, alle schulden en bezittingen 50-50 tussen u en uw echtgenoot moeten worden verdeeld. Hetzelfde geldt voor de bezittingen en schulden van vóór het huwelijk. Ook schenkingen en erfenissen vallen in beginsel in de gemeenschap van goederen, tenzij ze onder uitsluitingsclause zijn verkregen.

Van dit systeem kan op dit moment slechts worden afgeweken indien bij notariële akte huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. De huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor het sluiten van het huwelijk als tijdens het huwelijk worden opgesteld.

Na 1 januari 2018

De nieuwe wet beperkt het huidige systeem van de gemeenschap van goederen. De bezittingen en schulden die een echtgenoot voor het sluiten van het huwelijk had, blijven van deze echtgenoot. Alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen of ontstaan, worden op grond van de nieuwe wet gemeenschappelijk. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap van goederen, behalve als in het testament of bij de schenking een zogenaamde “insluitingsclausule” is opgenomen.

Het is op grond van de nieuwe wet overigens ook nog steeds mogelijk om door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

Voor wie?

De beperkte gemeenschap van goederen geldt alleen voor huwelijken die vanaf 1 januari 2018 worden gesloten. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd, dan is het oude systeem van toepassing.

Deugdelijke administratie

In het geval dat u er -onder het nieuwe systeem- voor kiest om bij het aangaan van het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden op te stellen, doet u er verstandig aan om wel een opstelling te maken van het vermogen van u en uw echtgenoot. Dit overzicht zorgt er voor dat duidelijk is welke goederen en schulden al aanwezig waren voor het aangaan van het huwelijk en welke goederen en schulden derhalve buiten de beperkte gemeenschap van goederen vallen.

Ook tijdens het huwelijk is het van belang om een deugdelijke administratie te voeren. U kunt daarmee voorkomen dat in een echtscheidingssituatie onduidelijk is of een goed of een schuld binnen of buiten de beperkte gemeenschap van goederen valt.

Over Mr. R. Bottenheft

Raquella is zowel advocaat als mediator op het gebied van het personen- en familierecht.
Zij is in het jaar 2013 beëdigd als advocaat en vanaf dat moment ook verbonden aan Tanger advocaten.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 890
E-mail r.bottenheft@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter