Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting in de inkomstenbelasting waar een ouder recht op kan hebben als hij werk en zorg voor een kind dat jonger is dan 12 jaar combineert.

De korting wordt in 2021 als volgt berekend:

Arbeidsinkomen
hoger dan
Arbeidsinkomen niet
hoger dan
Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
€ 0 € 5.153 Geen
 € 5.153  € 29.738 11.450% x (arbeidsinkomen – € 5.153)
 € 29.738 € 2.815

 

De korting geldt in principe voor de ouder waar het kind op het woonadres staat ingeschreven.

Wanneer er sprake is van co ouderschap kan de andere ouder echter ook in aanmerking komen voor de korting. Volgens de Belastingdienst is er sprake van een co ouderschap wanneer het kind drie tot drie en halve dag per week bij de andere ouder verblijft.

De Hoge Raad heeft op 13 maart 2020 beslist dat een co ouderschap ook geldt wanneer een ander duurzaam ritme wordt gevolgd van bijvoorbeeld de ene week 4 dagen en de andere week 2 dagen.

Op 29 januari 2021 heeft de Hoge Raad daar aan toegevoegd dat onder ‘drie gehele dagen’ moet worden verstaan ‘3 x 24 uur’.

Wanneer er sprake is van een co ouderschap kan het dus relevant zijn hier rekening mee te houden.

Vragen?
Wil je meer weten over de inkomensafhankelijke combinatiekorting, co ouderschap of alimentatie? Neem dan contact op met mr. I.E. van der Bijl. Zij helpt u graag verder! Dit kan via het telefoonnummer 023 – 512 1400 of per e-mail: i.e.van.der.bijl@tanger.nl

Neem direct contact op

Over Mr. I.E. van der Bijl

Inga is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft (onder andere) veel ervaring op het gebied van echtscheidingsprocedures, alimentatieverzoeken, verdeling van huwelijksgoederengemeenschappen en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.
Daarnaast is Inga gespecialiseerd in het erfrecht. Regelmatig staat zij erfgenamen, de legitimaris of executeur bij, zowel in als buiten rechte. Vooral in meer gecompliceerde ruzie’s over de erfenis.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-171 65 810
E-mail i.e.van.der.bijl@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

"*" geeft vereiste velden aan