SLAPEND DIENSTVERBAND

Is een werkgever gehouden om mee te werken aan beëindiging arbeidsovereenkomst en tot betaling van de transitievergoeding? Tot juli 2018 was het duidelijk ‘nee’.

In juli 2018 is de Wet compensatie transitievergoeding aangenomen. Volgens deze zal het UWV de werkgever die na beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding betaalt compenseren. De wet treedt op 1 april 2020 in werking.

Na de bekendmaking van de wet bleken werkgevers nog niet bereid om de slapende dienstverbanden te beëindigen en in de rechtspraak bestaat er sindsdien verdeeldheid over de vraag of dat terecht is. In drie uitspraken is de werkgever op grond van schending van goed werkgeverschap veroordeeld tot opzegging van de arbeidsovereenkomst en betaling van de transitievergoeding. In andere uitspraken is vastgehouden aan de lijn in de rechtspraak van vóór de bekendmaking van de wet.

Aan de Hoge Raad is nu verzocht om een standpunt in te nemen om duidelijkheid te verschaffen.

De Advocaat-Generaal, die de Hoge Raad hierover adviseert, concludeert dat de plicht tot beëindiging er in beginsel wel is. Lees in de par. 20.6 de uitzonderingen die volgens de A-G hierop kunnen gelden.

De uitspraak van de Hoge Raad wordt eind 2019/begin 2020 verwacht. Wordt vervolgd…

Lees hier het gehele advies van de Advocaat-Generaal van 18 september 2019.

Wilt u meer informatie over de transitievergoeding, het slapende dienstverband, of andere aan het arbeidsrecht gerelateerde onderwerpen? Neemt u dan vrijblijvend contact op mr. Kevin Stephan, of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Neem direct contact op

 

Over Mr. K.R. Stephan

Kevin adviseert en procedeert voornamelijk over ondernemers-rechtelijke vraagstukken. Hij staat ondernemers bij in arbeidszaken en huurgeschillen, maar tot de dagelijkse praktijk behoort ook het opstellen van contracten en advisering in algemeen verbintenis- of goederenrechtelijke vraagstukken. En voor ingewikkelde verdelingen, of het nu is van huwelijksgemeenschappen of van bedrijfsvermogen, staat hij 24/7 klaar.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-243 24 194
E-mail k.r.stephan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter