Smartengeld bij een medische fout en smartengeld voor naasten

In eerdere blogs hebben we het gehad over smartengeld in zijn algemeenheid en smartengeld na zwaar verkeersletsel. Deze blog gaat over smartengeld na een medische fout en smartengeld voor naasten. Binnenkort sluiten we dit onderwerp af met een overzicht van de smartengeldbedragen bij verschillende letsels.

Smartengeld bij een medische fout

Ook een medische fout kan tot zwaar letsel leiden. Zo heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de hoogte van het smartengeld na een mislukte besnijdenis bij een jong jongetje. Naast pijn en ongemak, heeft deze jongen last van uiterlijke en functionele beperkingen. Daarnaast heeft deze mislukte besnijdenis ook sociale en emotionele gevolgen. De rechtbank geeft aan, dat een concrete begroting aan de hand van vergelijkbare gevallen in dit geval niet mogelijk is. Dit simpelweg vanwege de afwezigheid van soortgelijke gevallen. Gelet op alle specifieke omstandigheden van dit concrete en uitzonderlijke geval, begroot de rechtbank het smartengeld op een bedrag van € 110.000,00.

Smartengeld bij verlate medische diagnose

Een andere medische fout met zeer ernstige gevolgen is een uitspraak over een verwijtbaar delay (vertraging) in het stellen van een diagnose. Het gaat in deze zaak om een ernstig verwijtbaar handelen van een uroloog, waardoor een kwaadaardige tumor in de nier te laat wordt opgemerkt. Door dit verwijtbaar delay is de overlevingskans van het slachtoffer gedaald van 92% naar 13%. Ook in dit geval heeft het hof Den Haag een gevalsvergelijking toegepast. En zo vindt het hof aansluiting bij een zaak over een gynaecoloog. Ook in die zaak was er sprake van een verwijtbaar medisch delay in verband met een kwaadaardig gezwel, waardoor de patiënt nog maar een levensprognose van (hooguit) een jaar had. Die zaak vormt voor het hof een bruikbare aanwijzing voor de hoogte van het smartengeld en weegt deze uitspraak dan ook mee. Daarbij worden de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer meegewogen. Bij dit slachtoffer is bovendien sprake geweest van een enorm geschokt rechtsgevoel. Zij had hoogstwaarschijnlijk kunnen blijven leven als er geen verwijtbaar delay had plaatsgevonden. In deze zaak acht het hof een smartengeldvergoeding van € 135.000,00 dan ook billijk.

Smartengeld voor naasten

Affectieschadevergoeding

Sinds 2019 is eindelijk in de wet vastgelegd dat naaste familie van een letselschadeslachtoffer met ernstig en blijvend letsel recht heeft op vergoeding van affectieschade. Ook nabestaanden van een overledene waarvoor een ander aansprakelijk is hebben daar recht op. De wetgever heeft de kring van gerechtigden en de hoogte van de bedragen vastgesteld. De vergoeding heeft een symbolisch karakter: zij kan geen compensatie bieden voor het verdriet van de naaste, maar beoogt vooral erkenning van het ondervonden leed en een zekere genoegdoening. Er worden vaste bedragen gehanteerd om te voorkomen dat de vaststelling van de vergoeding leidt tot langdurige en pijnlijke discussies over de omvang van het leed.

Recht op affectieschade vergoeding hebben echtgenote en geregistreerde partners, levensgezellen, minderjarige (pleeg)kinderen, ouders, meerderjarige thuiswonende (pleeg)kinderen, anderen die duurzaam de zorg voor de gekwetste/overledene in gezinsverband verzorg(d)en. En er is een hardheidsclausule voor uitzonderingen.

De bedragen variëren van € 12.500 tot € 20.000.

Shockschadevergoeding

Ook shockschade vergoeding is een smartengeld vergoeding aan naasten van het slachtoffer. Wanneer heeft een familielid van een slachtoffer hier recht op? Dat is wanneer deze persoon getuige is een van het ongeval of misdrijf of de directe gevolgen daarvan, die een heftige schok bij het familielid teweegbrengt. Ook een vereiste is, dat de naaste als gevolg van de schokkende gebeurtenis en met name het getuige daarvan zijn, daardoor een in de psychiatrie erkend ziektebeeld heeft opgelopen. De maximale shockschade vergoedingen zijn € 40.000 en dit betreft een aantal gruwelijke zaken waarbij het slachtoffer na ernstige mishandeling is overleden en een ouder het zwaar verminkte lichaam van zijn of haar kind had aangetroffen.

Shockschade is te onderscheiden van affectieschade doordat affectieschade aan iedere naaste die op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking komt wordt toegekend. Bij shockschade is (bewijs van) een ernstige schok met psychisch letsel tot gevolg een vereiste.

 

Heb je na het lezen van dit blog vragen over de begroting van smartengeld? Neem dan gerust contact op met één van onze letselschadeadvocaten op 072-5744409 of info@boddaertadvocaten.nl.

Over Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer

Mona de Vries-Meijer is sinds 2007 advocaat. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en overlijdensschade zaken, met focus op ondernemers met letsel. Daarnaast is zij gespecialiseerd in insolventierecht.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140069
E-mail m.de.vries@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter