Smartengeld na verkeersongeval met zwaar letsel

Als je door toedoen van een ander schade lijdt, dan heb je recht op vergoeding van deze schade. Naast een vergoeding voor materiële schade bestaat er ook aanspraak op vergoeding van immateriële schade. Wij noemen dat ook wel smartengeld. De hoogte van het smartengeld is niet makkelijk te berekenen. Dit komt omdat het gaat om schade, die niet zichtbaar is en die moeilijk in bedragen is vast te leggen. Toch is het de dagelijkse praktijk van een letselschadeadvocaat om ook aan het smartengeld een bedrag toe te kennen.

Eerder heeft Ed Klungers een blog geschreven, waarin hij is ingegaan op de vraag hoeveel smartengeld een slachtoffer kan vorderen. In dit blog wordt verder ingegaan op deze vraag aan de hand van voorbeelden van vergoedingen voor smartengeld als er sprake is van zwaar letsel.

Smartengeld na verkeersongeval

Op 26 januari 2021 heeft het hof Arnhem-Leeuwarden het smartengeld na een ernstig fietsongeval begroot. Een vrouw kwam met haar racefiets ten val, waarna zij door een tractorcombinatie werd overreden. Als gevolg van dit ongeval heeft deze vrouw een hoge dwarslaesie opgelopen. Daarnaast had deze vrouw diverse breuken en een klaplong. Door het ongeval is het slachtoffer rolstoelafhankelijk en hulp- en zorgbehoevend geworden. Ten tijde van dit ongeval was deze vrouw 63 jaar oud.

Het hof zet de maatstaf voor de hoogte van het smartengeld uiteen. Deze maatstaf komt erop neer dat de rechter rekening dient te houden met alle omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van het letsel (met name de aard, de ernst en de duur van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde), de aard van de aan de gedaagde verweten gedraging, de aard van de aansprakelijkheid en de mate waarin het rechtsgevoel van de benadeelde is geschokt. De rechter dient ook te letten op wat Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen hebben toegewezen. Er mag ook gekeken worden naar wat in andere, met Nederland vergelijkbare landen aan smartengeld wordt toegekend, maar de ontwikkelingen in het buitenland zijn niet beslissend voor de in Nederland toe te kennen bedragen.

Alles overwegende komt het hof tot de conclusie, dat een smartengeldvergoeding van € 150.000,00 in deze zaak billijk is.

Smartengeld na verkeersongeval op jonge leeftijd

Zo’n twee jaar voor dit arrest van het hof heeft de rechtbank Gelderland zich gebogen over de begroting van smartengeld bij zwaar letsel. In die zaak ging het om een 20-jarige motorrijder die met zijn auto binnen de bebouwde kom geen voorrang krijgt van een tegenligger. Op deze jonge leeftijd loopt de motorrijder een complete dwarslaesie op. Hierdoor is het slachtoffer geheel rolstoelafhankelijk. Hoewel hij zich voor een deel zelf kan redden, is hij ook afhankelijk van hulp van derden, onder wie zijn moeder. De eerste jaren na het ongeval heeft het slachtoffer onder erbarmelijke omstandigheden moeten wonen, omdat de woning van zijn ouders waar hij woonde niet geschikt was om aangepast te worden. Het slachtoffer kan niet meer werken. Sportieve hobby’s kan hij niet meer uitvoeren en het aangaan van relaties en seksualiteit geven problemen. De rechtbank geeft dan ook aan, dat het letsel van het slachtoffer te kwalificeren is als letsel in de zwaarste categorie. Hierdoor is sprake van een drastische, onomkeerbare en sterk verlaagde levenskwaliteit. Dit komt tot uiting in het smartengeldbedrag van € 165.000,00.

Smartengeld bij hersenletsel en orthopedisch letsel

De rechtbank Den Haag heeft zich eveneens uitgelaten over de hoogte van smartengeld. In dit geval raakte een fietser ernstig gewond bij een aanrijding met een tram. Hierdoor liep het slachtoffer fracturen van de schedel, het bekken, ribfracturen, een fractuur van het sleutelbeen en in het gezicht, alsmede een bloeding onder het hersenvlies, een kneuzing van de hersenen en een klaplong op.

De rechtbank overweegt, dat het slachtoffer levensbedreigend gewond is geraakt, enige tijd in coma heeft gelegen en nadien langdurig heeft moeten revalideren. Vast staat dat het slachtoffer aanzienlijke blijvende lichamelijke en cognitieve beperkingen ondervindt. Hij heeft dagelijks pijn, slaapt slecht en heeft een verminderde geur-, smaak- en seksuele beleving. Hij lijdt ook aan het lijden dat hij vreest. Verdere problemen aan heup en knie zijn in alle redelijkheid te voorzien. De grote hobby van het slachtoffer was wijn, maar door het verlies van geur- en smaakvermogen is die ook verloren gegaan. Uit zijn levensloop en carrière blijkt dat het slachtoffer een kleurrijk leven had en verrassende keuzes maakte. Het perspectief op voortzetting daarvan is verdwenen en het is aannemelijk dat dit het slachtoffer bijzonder raakt. Verder is het geval van het slachtoffer, dat hij vanwege zijn beperkingen voor zijn in het buitenland wonende kinderen niet meer de vader kan zijn die hij wil zijn, invoelbaar.

De rechtbank is van mening dat op grond van deze overwegingen een smartengeldvergoeding van € 80.000,00 passend is.

In dit blog is uiteengezet op welke wijze smartengeld in het geval van (zeer) ernstig letsel wordt begroot. Heb je na het lezen van dit blog vragen over de begroting van smartengeld? Neem dan gerust contact op met één van onze letselschadeadvocaten op 072-5744409 of info@boddaertadvocaten.nl.

Over Mr. I Degenaar

Iris Degenaar is gespecialiseerd in letselschade en overlijdensschade met speciale aandacht voor whiplash letsel. Sinds 2009 werkt zij als advocaat.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140063
E-mail i.d.degenaar@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter