Werken met oproepkrachten

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd en daardoor veranderen onder meer de regels voor het werken met oproepkrachten.

Een van de veranderingen heeft betrekking op de nieuwe korte termijn voor het oproepen en afzeggen door werkgevers en het opzeggen door oproepkrachten.

Vanaf 1 januari 2020 moeten oproepkrachten minstens vier dagen van tevoren door de werkgever worden opgeroepen en afgezegd. Let op, als een werkgever het werk na oproeping afzegt, dan heeft de oproepkracht toch recht op loon. Bovendien moet een werkgever een oproepkracht die een jaar lang is opgeroepen een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Daarnaast mogen oproepkrachten vanaf 1 januari 2020 hun dienstverband met een opzegtermijn van slechts vier dagen opzeggen en dat hoeft niet tegen het einde van de maand te zijn. Nu is nog de wettelijke opzegtermijn voor werknemers één maand en moet altijd worden opgezegd tegen het einde van de maand. Deze zeer korte opzegtermijn geldt alleen als de oproepkracht opzegt. Voor de werkgever blijven de normale wettelijke opzegtermijnen gelden.

Een andere verandering is dat oproepkrachten vanaf 1 januari 2020 meteen vanaf de eerste dag van het dienstverband aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt of niet wordt voortgezet. Nu nog bestaat pas aanspraak op een transitievergoeding als het dienstverband tenminste twee jaar heeft geduurd.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar en pro rata bij een gedeeltelijk gewerkt dienstjaar. Dus als een tijdelijke overeenkomst met een oproepkracht na een half jaar afloopt en de werkgever wil niet verlengen, dan moet de werkgever een zesde maandsalaris aan de oproepkracht betalen.

Wilt u meer informatie over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, of andere aan het arbeidsrecht gerelateerde onderwerpen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Ton van der Baan, of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Neem direct contact op

 

Over Mr. A.G.P. van der Baan

Ton is partner ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij adviseert en procedeert op ondernemingsrechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied, in de meest brede zin. Zijn cliënten variëren van particulieren en beginnende ondernemers in het mkb tot grote ondernemingen.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121407
Rechtstreeks 06-546 36 783
E-mail a.van.der.baan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter