Mediation


Echtscheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is de laatste jaren sterk in opkomst.

Het uitgangspunt is goed.
Beide echtgenoten schakelen één mediator in, die probeert om de beide partijen zelf tot een oplossing voor alle voorliggende problemen te laten komen.

Voordelen van mediation:

– Omdat partijen zelf voor een bepaalde oplossing hebben gekozen is de bereidheid ook vaak groot om de gekozen oplossing ook daadwerkelijk uit te voeren.
– Mediation heeft een vrij hoge slagingskans; circa 75 % van de mediations verloopt succesvol.
– Mediation is doorgaans goedkoper; een oplossing wordt meestal in vrij korte termijn bereikt. De doorlooptijd wordt doorgaans door uw eigen agenda bepaald.
– De relatie tussen de partijen wordt niet onnodig verder beschadigd. Zeker wanneer er eventuele (jonge) kinderen in het spel zijn blijft u gezamenlijk ouder van uw kinderen en “tot elkaar veroordeeld”. Iedere partij is erbij gebaat om in het kader van deze gemeenschappelijke ouderrol de communicatie in stand (proberen) te laten houden.

Ook Tanger Advocaten verzorgt scheiding door mediation.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.kennemermediation.nl, de website van de mediators van ons kantoor.

Nadelen van mediation:

– Tijdens de mediations zit u met de ander(en) aan tafel; de minimale bereidheid hiertoe moet er zijn en soms is dit voor partijen onoverkomelijk.
– Mediation wordt soms als vertragingstactiek gebruikt door een onwillige echtgenoot.
– U kunt zelf doorgaans het beste inschatten of uw partner tot een redelijke oplossing bereid is. Als de relatie te erg is verstoord verdient het doorgaans aanbeveling zo snel mogelijk de procedure aanhangig te maken om onnodige vertraging te voorkomen.
– Als u beslist “gelijk” wilt krijgen/halen dan is dan is de weg van de mediation niet voor u de geëigende weg.
– Er is geen jurisprudentie: dat houdt in dat er geen mogelijkheid is om na te gaan op welke manier vergelijkbare conflicten eerder zijn opgelost.
– Zolang de echtscheidingsprocedure niet aanhangig is gemaakt, blijft een eventuele gemeenschap van goederen bestaan en bent u derhalve mede-aansprakelijk voor verplichtingen die uw huwelijkspartner aan gaat.

Let op:

Onze beroeps-en gedragsregels brengen met zich mee dat tijdens een door u eenmaal ingeslagen weg binnen ons kantoor niet meer gewisseld kan worden van procedure.
Indien u het traject van de mediation heeft gekozen en de mediation heeft onverhoopt niet tot resultaat mogen leiden dan mogen wij niet meer één van de partijen bijstaan als advocaat. Omgedraaid geldt hetzelfde indien er vanaf het begin is gekozen voor een procedure bij de Rechtbank.

<< Terug

Volgende >>